Danh sach can ho Kim Van Kim Lu đang giao dịch
Các căn hộ CT12 Kim Văn Kim Lũ đang giao dịch
Tòa Tầng Căn Diện tích hướng Chênh
A 42 02 73,6 TN 150
B 43 02 73,6 TN 160
B 38 02 73,6 TN 195
C 35 02 73,6 TN 215
A 41 02 73,6 TN 190
C 17 22 73,6 ĐB 190
B 29 22 73,6 ĐB 210
A 43 22 73,6 ĐB 160
A 44 22 73,6 ĐB 175
A 42 22 73,6 ĐB 210
C 42 22 73,6 ĐB 220
B 30 22 73,6 ĐB 195
B 43 22 73,6 ĐB 155
A 41 22 73,6 ĐB 160
B 35 22 73,6 ĐB 195
A 42 22 73,6 ĐB 215
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: http://chungcuct12ckhudothikimvankimlu.sanhathanh.com/
Thông tin thêm: HH2 Linh Dam