Taxi: 0934.301.301 giá 3,2tr.
0986.490.490 giá 4tr.
0987.965.965 giá 5,5tr.
0977.151.151 giá 6tr.
0973.858.858 giá 10tr.
0978910.910 (Tiền là 9, Uy tín là 10).
Ngũ 2: 0974.222226 giá 4tr.
Lh: 0904397577