Em có cặp 0942 888 777 và 0166 8888 777 muốn bán, các bác định giá giúp em được không ạ.......