Từ nay e chuyên dòng sim dành cho người xấu số đoản mệnh các bác nhé =))

Đứng th1. 0914.78.111.0
(Làm ăn thất bát, 3 que nhang, 1 quả trứng) ;

Đứng thứ 2: 0919.78.53.78
(Qua tuổi 49, đến 53 tuổi thì khuynh gia bại sản)

Đứng thứ 3: 0914.49.78.53
(Sau nạn 49 gặp nạn thất bát, sau đó gặp nạn 53
)
=))

LH: 0966.910.910