[TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]
[TR]
[TD="class: alt1"] [FONT=Arial][SIZE=4][IMG]http://bonnuocsonhatuanh.com/Images/image/San%20Pham/Chau%20rua%20Inox/chau-rua-cong-nghiep-4.jpg[/IMG]
[/SIZE][/FONT][LEFT][FONT=Arial][SIZE=4][B]Chậu rửa bát Inox công nghiệp[/B][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=4][B]Chủng loại: [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4]Chậu rửa bát Inox công nghiệp
[/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4][B]Chiều dài (mm)[/B]: 1500[/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]Chiều dài (mm): 600
[/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4]Chiều cao (mm): [/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4]800
[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4]
Liên hệ với chúng tôi, theo địa chỉ sau:
[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=RoyalBlue][B]CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM KHÍ HÙNG ĐIỆP
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4]Cửa hàng số 1: 85 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội * Điện thoại: [IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG](04) 39 161 355[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG](04) 39 161 355 * Hotline: [IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]0982 141 896[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]0982 141 896
Cửa hàng số 2: 315 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Cửa hàng số 3: 500 Đường Kim Liên Mới, Xã Đàn, Hà Nội
Website: [URL]http://bonnuocsonhatuanh.com[/URL]
[/SIZE][/FONT]
[/LEFT]
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via SkypeCall
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alt2"] [IMG]http://10giay.com/images/statusicon/user_offline.gif[/IMG] [/TD]
[TD="class: alt1, align: right"] [URL="http://10giay.com/newreply.php?do=newreply&p=4918755"][IMG]http://10giay.com/images/buttons/quote.gif[/IMG][/URL][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype