Kiếm Thế mở sever mới còn có thêm code free nữa , anh em ngày xưa có ai chơi lại cùng mình không ?
Mã code free nè 96D234FB24E38FCBFC8D2661C8D26
Link chi tiết http://kiemthe.zing.vn/su-kien/bang-...66561&idb=3117