[B][FONT=Tahoma][COLOR=#3E3E3E]Kiếm Thế mở sever mới còn có thêm code free nữa , anh em ngày xưa có ai chơi lại cùng mình không ?[/COLOR][/FONT]
[B][FONT=Tahoma][COLOR=#3E3E3E]Mã code free nè FB24E38FCBFC8D2661C[/COLOR][/FONT][B][FONT=Tahoma][COLOR=#3E3E3E]96D234F[/COLOR][/FONT][B][FONT=Tahoma][COLOR=#3E3E3E]8D26[/COLOR][/FONT]
[B][FONT=Tahoma][COLOR=#3E3E3E]Link chi tiết [/COLOR][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#3e3e3e][B][url]http://kiemthe.zing.vn/su-kien/bang-huu-tuong-phung/bang-huu-tuong-phung.bai-viet.the-le.626.html#1?utm_source=Forums&utm_medium=Internal_None_None&utm_term=WJX&utm_content=Link&utm_campaign=Forums-Mainsite_UA-12221861-9_24766561&idb=3117[/url]
[URL=http://s1180.photobucket.com/user/lyanhduy/media/anhphuhoa.jpg.html][IMG]http://i1180.photobucket.com/albums/x404/lyanhduy/anhphuhoa.jpg[/IMG][/URL]
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B]