[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][h=2]Gamebank cung cấp thẻ Gate mệnh giá 1 triệu đồng![/h][/FONT][/COLOR]
[COLOR=gray][FONT=Tahoma]Được cập nhật: 20-03-2014 08:54:20[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]Từ ngày 20/03/2014 Gamebank cung cấp loại thẻ Gate có mệnh giá 1.000.000 vnđ.

[IMG]https://gamebank.vn/kql/file/1034_slider-gate-1tr-vuong.png[/IMG]

Đối với nhiều game thủ thường xuyên chơi các game của nhà phát hành FPT như [URL="http://diendan.gamebank.vn/forumdisplay.php?f=264"]Thiên Long Bát bộ[/URL], MU, Đặc nhiệm, Priston tale, Đại Gia, Đắc Kỷ, Lãnh Chúa, Thục Sơn...đều biết lợi ích của thẻ Gate 1.000.000 lợi ích của loại thẻ này, khi nạp thẻ vào các dịp khuyến mãi thì các ưu đãi nhận được đều cao hơn rất nhiều so với các loại thẻ mệnh giá thấp.

Gamebank đưa loại thẻ Gate mệnh giá 1.000.000 vnđ vào hệ thống mua thẻ trực tuyến để đem lại lợi ích cao nhất cho game thủ thường xuyên sử dụng dịch vụ từ nhà phát hành FPT.


[URL="http://card.gamebank.vn/?mod=cad&card=7"][IMG]https://gamebank.vn/kql/file/1034_nut-mua.png[/IMG][/URL]
[LEFT][CENTER][B]
Thông tin liên hệ hỗ trợ dịch vụ [URL="http://card.gamebank.vn/"]thẻ game [/URL]- [URL="http://card.gamebank.vn/"]thẻ điện thoại trực tuyến[/URL][/B][/LEFT][/CENTER]-[B][B][B][B] Email[/B][/B][/B]: [EMAIL="card@gamebank.vn"]card@gamebank.vn[/EMAIL]
- YM: [URL="ymsgr:sendim?card.gamebank&m=Xin ch%C3%A0o Gamebank"][B]card.gamebank [/B][/URL][/B]
[B]:[B][B] 04 6325 9330 - [/B] 0966.915. 906
[/B][/B]
[B]
Trân trọng![/B]
[B]Gamebank - [URL="http://gamebank.vn/news/chinh-sach-dai-ly-the"]Kinh doanh thẻ cà[/URL][URL="http://gamebank.vn/news/chinh-sach-dai-ly-the"]o[/URL][/B]
[/FONT][/COLOR]