KEYBOARD (BÀN PHÍM) LAPTOP MỚI 100% TOÀN BỘ BẢO HÀNH 9 THÁNG, HÀNG CHẤT LƯỢNG LUÔN CÓ SẴN, BAO TEST.

LIÊN HỆ NGAY : Mr Tân 0985 431 939
yahoo : sony_szt@yahoo.com.vn
BẢNG BÁO GIÁ BÀN PHÍM (KEYBOARD) LAPTOP HP - COMPAQ

KEYBOAR HP Mini 110 250 K
bảo hành 9T
KEYBOAR HP Mini 1000 250k 9T
KEYBOAR HP Mini 210 250k 9T
KEYBOAR CQ NC6400 240k 9T
KEYBOAR HP CQ 20 270k 9T
KEYBOAR HP CQ 35 270k 9T
KEYBOAR HP CQ40/CQ41/CQ45 240k 9T
KEYBOAR HP CQ 42/G42 250k 9T
KEYBOAR HP CQ 50 280k 9T
KEYBOAR HP CQ 60/G60 290k 9T
KEYBOAR HP CQ 61 310k 9T
KEYBOAR HP CQ 62/G56/CQ56 250k 9T
KEYBOAR HP CQ 70 330k 9T
KEYBOAR HP CQ 71 260k 9T
KEYBOAR HP CQ 72 270k 9T
KEYBOAR HP CQ 320/420 250k 9T
KEYBOAR HP CQ 620 250k 9T
KEYBOAR HP G6-2000 280k 9T
KEYBOAR HP DM4 250k 9T
KEYBOAR HP DV2 250k 9T
KEYBOAR HP DV3-1000 290k 9T
KEYBOAR HP DV3-2000 240k 9T
KEYBOAR HP DV3-4000 300k 9T
KEYBOAR HP DV4 240k 9T
KEYBOAR HP DV4-3000 280k 9T
KEYBOAR HP DV5 270k 9T
KEYBOAR HP DV7 -1000 320k 9T
KEYBOAR HP DV7-4000 320k 9T
KEYBOAR HP DV6-1000 330k 9T
KEYBOAR HP DV6-3000 280k 9T
KEYBOAD HP DV6-6000 280k 9T
KEYBOAR HP 4330/4430/4331 270k 9T
KEYBOAR HP DV2000 240k 9T
KEYBOAR HP DV1000 270k 9T
KEYBOAR HP DV6000/F700 240k 9T
KEYBOAR HP A9/ DV9000 280k 9T
KEYBOAR HP G4/G6-CQ43/430 240k 9T
KEYBOAR HP G4-2000 290k 9T
KEYBOAR HP G7-2000 290k 9T
KEYBOAR HP HDX16 260k 9T
KEYBOAR HP 6930P 310k 9T
KEYBOAR HP 510 250k 9T
KEYBOAR HP C700 290k 9T
KEYBOAR HP 4310/4510/4710 280k 9T
KEYBOAR HP 4410/4411/4415/4416 290k 9T
KEYBOAR HP 4420/4230 290k 9T
KEYBOAR HP 4320 290k 9T
KEYBOAR HP 4520 280k 9T
KEYBOAR HP 4530 280k 9T
KEYBOAR HP 4540S 340k 9T
KEYBOAR HP 6510 240k 9T
KEYBOAR HP 6520/6720/540 260k 9T
KEYBOAR HP 6450B 290k 9T
KEYBOAR HP 6360 340k 9T
KEYBOAR HP 6560 340k 9T
KEYBOAR HP 6530/510 240k 9T
KEYBOAR HP ENVY 13 290k 9T
KEYBOAR HP ENVY 14 370k 9T
KEYBOAR HP M6 360k 9T
BẢNG BÁO GIÁ BÀN PHÍM (KEYBOARD) LAPTOP CÁC DÒNG DELL, ACER, AUS, SONY, SAMSUG, TOSHIPA,.... LIÊN HỆ NGAY : Mr Tân 0985 431 939
yahoo : sony_szt@yahoo.com.vn