CHUYÊN CUNG CẤP SỈ LẺ BÀN PHÍM (KEY BOARD) LAPTOP ( SONY, DELL, HP-CQ , TOSHIBA, ASUS, ACER, IBM - LENOVO )
HÀNG NEW 100% - BẢO HÀNH 9 THÁNG
Liên hệ ngay Mr.Tân : 0985 431 939
BẢNG GIÁ BÀN PHÍM SONY
Bàn phím SONY C ............................................. 640 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY CA .............................................370 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY CB ............................................. 370 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY CS(Hồng) ................................... 570 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY CW ............................................. 320 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY EA ............................................. 320k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY EB ............................................. 340 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY EE ............................................. 320 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY EC ............................................. 350 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY EG ............................................. 340 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY EL ............................................. 320 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY EF ............................................. 370 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY F............................................. 370k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY FE ............................................. 690 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY EH .............................................320 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY FW ............................................. 320 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY FS ..... ................................... 470k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY FZ ............................................. 320 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY N ............................................. 320k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY NR/NS ............................................. 380 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY NW ............................................. 320 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY S ............................................. 350 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY SB ............................................. 370 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY SZ ............................................. 500 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY SR ............................................. 350 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY SVE14.......................................... 370k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY Y .................................................350 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY YA/YB ........................................... 350 k ....(BH : 9T)
Bàn phím SONY SVE15.......................................... 370k ....(BH : 9T)


BÀN PHÍM LAPTOP SONY
Liên hệ ngay Mr.Tân : 0985 431 939
giá áp dụng tại TP.HCM
ở tỉnh đặt hàng vui lòng + tiền ship.
Bàn phím - keyboard Laptop các dòng HP, DELL, Acer, Asus, ... liên hệ báo giá ngay.
Đặt hàng số lượng sẽ giam gia nhé.