Oakclub là một ứng dụng hẹn hò cho điện thoại phát triển trên nền tảng dữ liệu từ Facebook. Bạn có thể dễ dàng đăng kí bằng 1 click kết nối giữa tài khoản Facebook và OakClub. Tải Oakclub sử dụng những thông tin có sẵn từ Facebook đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin và tính năng. OakClub phân tích số liệu dựa trên sở thích, thông tin cá nhân và số bạn chung, sau đó gợi ý các đối tượng cho người dùng một cách hợp lý nhất.
Gặp gỡ như ngoài đời thật: Oakclub ưu tiên gợi ý bạn bè chung và giới thiệu cho bạn những người có thể đã quen biết. Hẹn hò trở nên dễ dàng dựa vào sự tin tưởng từ mối quan hệ chung. Với Facebook, nguồn thông tin bạn cần biết về đối tượng dồi dào và xác thực hơn nhiều so với những trang web hẹn hò khác vì thong thường dùng tự ghi nhận về họ trong hồ sơ hoặc qua làm trắc nghiệm.
Tải Oakclub miễn phí