096.414.8999
0964213999
0964190999
0964187999
0964016999
0964057999
0964165999
SIM NGUYÊN KÍT CHƯA KÍCH ĐỂ MÃI MÃI
lô giá 2,7 triệu 1 sim,lẻ giá cũng siêu rẻ,chỉ trên dưới 2,9 triệu,nhiệt tình alo 091 668 4444 giao lưu
web sim siêu rẻ * HOANGTUQUY.TK