[COLOR=#000000][FONT=Arial][URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ke-khai-thue"][COLOR=#0000CD][B]Chính Sách Thuế Mới 2014 - Hướng Dẫn Mới Nhất Thi Hành - Luật Quản Lý thuế, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Quản Lý Giá Phí, Lệ Phí, Hóa Đơn (Thực Hiện Từ 01/01/2014)[/B][/COLOR][/URL]
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế chính sách thuế có tác động đến các loại hình hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng đa dạng, phong phú thì số lượng các đối tượng phải nộp thuế thuộc các thành phần kinh tế cũng ngày càng gia tăng. Thực trạng này đòi hỏi các chính sách thuế phải có những đổi mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm góp phần đảm bảo tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước . Vì vậy chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc cuốn [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][COLOR=#000000]Chính sách thuế mới 2014, hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế, quy định mới nhất về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ[/COLOR][/FONT]
[COLOR=#B22222][B]Nhằm giúp các đơn vị tổ chức, cá nhân, cán bộ làm công tác quản lý thuế nắm được một cách đầy đủ các nội dung cơ bản về thuế, hóa đơn được ban hành, sửa đổi, bổ sung mới nhất, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: "Chính Sách Thuế Mới 2014 - Hướng Dẫn Mới Nhất Thi Hành - Luật Quản Lý thuế, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Quản Lý Giá Phí, Lệ Phí, Hóa Đơn (Thực Hiện Từ 01/01/2014)"[/B][/COLOR]

[URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ke-khai-thue"][COLOR=#006400][B]Chính sách thuế 2014 mới nhất[/B][/COLOR][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ke-khai-thue"]
[/URL]
[IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/cs%20thue%20moi%202014-220x275.jpg[/IMG]
Giá bìa: 378.000 đồng

[COLOR=#0000CD][B]Nội dung cuốn sách gồm các phần sau"[/B][/COLOR]


[B][COLOR=#4B0082]Phần thứ nhất: Luật quản lý thuế[/COLOR][/B]

[COLOR=#006400][B]Phần thứ hai: Thuế gia 1tri5 gia tăng[/B][/COLOR]
[COLOR=#B22222][B]Phần thứ ba: Thuế thu nhập doanh nghiệp[/B][/COLOR]
[B][COLOR=#006400]Phần thứ tư: Thuế thu nhập cá nhân[/COLOR][/B]
[COLOR=#0000CD][B]Phần thứ năm: Các văn bản khác[/B][/COLOR]
Nhằm giúp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân, cán bộ làm công tác quản lý thuế nắm được một cách đầy đủ các nội dung cơ bản của Hệ thống các chính sách pháp luật về thuế đã được ban hành và các chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung mới nhất, Nhà xuất bản Tài chính đã tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản nêu trên để xuất bản và phát hành cuốn sách: [B]“Chính sách thuế mới 2014 - hướng dẫn mới nhất thi hành luật quản lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quản lý giá phí, lệ phí, hóa đơn”.[/B]
[COLOR=#FF0000][B]Cuốn sách được trình bày một cách hệ thống từ Luật, Nghị định tới Thông Tư nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân, cán bộ thuế tiện tra cứu, áp dụng mà không phải mất thời gian tim kiếm.[/B][/COLOR]
[CENTER][URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ke-khai-thue"][B][COLOR=#0000CD]Chính sách thuế mới 2014, hướng dẫn thi hành mới nhất[/COLOR][/B][/URL][/CENTER][COLOR=#800080]Đăt mua: [COLOR=#0000CD]093 446 8687 - 092 262 8485[/COLOR] ( Giao hàng nhanh tại nhà Hà Nôi, Hồ Chí Minh )[/COLOR]
[COLOR=#800080]CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI[/COLOR]

[COLOR=#800080]ĐC:204- ngõ 313- Lạc long Quân - Hà Nội [/COLOR]
[/FONT][/COLOR]
[B]Các sách cùng loại (15) [/B][B][COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][TABLE="class: list, width: 585"]
[TR]
[TD][URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ke-khai-nop-thue-gtgt-tndn-tncn-nam-2012-moi-nhat-huong-dan-ke-khai-quyet-toan-thue-2012.html"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/chinh%20sach%20thue%20moi%202012-220x275-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ke-khai-nop-thue-gtgt-tndn-tncn-nam-2012-moi-nhat-huong-dan-ke-khai-quyet-toan-thue-2012.html"]hướng dẫn kê khai nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2012[/URL]
[COLOR=#990000]350,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ke-khai-nop-thue-gtgt-tndn-tncn-nam-2012-moi-nhat-huong-dan-ke-khai-quyet-toan-thue-2012.html"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=286"] [/URL]
[/TD]
[TD="width: 25%, align: center"][URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=342"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/huong%20dan%20ke%20khai%20QT%20thue%202013-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=342"]chính sách thuế song ngữ anh việt năm 2013[/URL]
[COLOR=#990000]395,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=342"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=342"] [/URL]
[/TD]
[TD="width: 25%, align: center"][URL="http://vienruabatsomat.com/K%E1%BB%B8%20N%C4%82NG%20V%E1%BB%80%20NGHI%E1%BB%86P%20V%E1%BB%A4%20XU%E1%BA%A4T%20NH%E1%BA%ACP%20KH%E1%BA%A8U"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/500-ky-nang-nghiep-vu-xnk-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/K%E1%BB%B8%20N%C4%82NG%20V%E1%BB%80%20NGHI%E1%BB%86P%20V%E1%BB%A4%20XU%E1%BA%A4T%20NH%E1%BA%ACP%20KH%E1%BA%A8U"]KỸ NĂNG VỀ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU[/URL]
[COLOR=#990000]325,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/K%E1%BB%B8%20N%C4%82NG%20V%E1%BB%80%20NGHI%E1%BB%86P%20V%E1%BB%A4%20XU%E1%BA%A4T%20NH%E1%BA%ACP%20KH%E1%BA%A8U"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=392"] [/URL] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]
[/B]