Taxi: 0978910.910 (Độc nhất của dòng 910.910) giá 12tr.
0973.858.858 giá 10tr.
0977.151.151 giá 6tr.
0987.965.965 (Đại Lộc Phúc, Đại Lộc Phúc) giá 5,5tr.
0986.490.490 giá 4tr.
0934.301.301 giá 3,2tr.
Hàng hiếm: 0974.222226 (ngũ 2, Mãi mãi Lộc) giá 4tr.
Lh: 0904397577