An Thịnh Phát Computer
Email: anthinhphatcomputer@gmail.com
Điện thoại: 08.6686.4148- 0942.44.48.49
http://thinhphatcomputer.com
Giải pháp hoàn hảo cho máy tính của bạn


KB IBM – Mini usb dành cho laptop good 59.000 12T
KB PS2 MITSUMI ĐEN mẫu mới GAME 86.000 12T
KB Smart X6 Chính Hãng Fpt 90.000 24T
KB Deluxe ps2 85.000 12T
KB Genius 110 Chính hãng usb 86.000 12T
KB Vision GAME G1 PS2 Chính Hãng 78.000 12T
KB Vision GAME G1 USB Chính Hãng 80K>SL5 85.000 12T
KB Vision GAME G25 USB Chính Hãng
Chử khắc Laser chống bay, chuyên làm Game
88K>SL5 93.000 12T
KB Vision GAME G9 USB Chính Hãng
Chử khắc Laser chống bay, chuyên làm Game
100K>SL5 105.000 12T
KB Mitsumi Đen USB multi Chính Hãng Tem FPT 132K>SL5 138.000 12T
COMBO KB + MOUSE
COMBO Genius – KB PS/2+ Mouse ps2 chính hãng 138.000 12T
COMBO – KB G1 + Mouse C39 Vision chính hãng 105k>sl5 110.000 12T
COMBO – KB G25 + Mouse CP 85/86 Vision chính hãng
Chử khắc Laser chống bay, chuyên làm Game
127k>sl5 132.000 12T
COMBO – KB + Mouse Vision G9 chính hãng Chử khắc Laser chống bay, chuyên làm Game 155K>sl5 160.000 12T
COMBO – KB + Mouse JETWAY 8803 Chính Hãng FPT 150K>sl5 155.000 12T
COMBO – KB + Mouse JETWAY 8101 Chính Hãng FPT 160k>sl5 165.000 12T
COMBO – KB + Mouse SMART X6 Chính Hãng FPT 170.000 24T
COMBO - KB + Mouse colovis-game-8888 -PS2 200.000 12T
COMBO Ko Dây Lenovo KB + Mouse Kết Nối PC,Smart Tivi 238k>SL5 245.000 06T
MOUSE
Mouse quang IBM, Sony HỘP GIẤY 28.000 06T
Mouse Vision C39 Usb chuyên game Chính Hãng 45.000 12T
Mouse Vision Q33 Usb chuyên game Chính Hãng 49K>SL5 55.000 12T
Mouse Vision CP 85/86 Usb chuyên game Chính Hãng 48K>SL5 53.000 12T
Mouse Vision G 9 Usb chuyên game Chính Hãng 52K>SL5 67.000 12T
Mouse Vision X3 Dây rút Usb Chính Hãng 50.000 12T
Mouse Jeway Game 8803/8101 FPT chuyên game 70K>SL5 75.000 12T
Mouse Mitsumi SỨ USB LOẠI TỐT có hộp 27.000 12T
Mouse Mitsumi Usb 6039 36.000 12T
Mouse Microsoft Chính hãng USB 40.000 12T
Mouse Philip Đỏ Chính hãng USB 32.000 12T
Mouse Dell Hoa Văn box USB 42.000 12T
Mouse Acer box USB 45.000 12T
Mouse HP pro box USB 45.000 12T
Mouse Dell USB nhiều màu 35.000 12T
Mouse Dell USB Hộp Nhựa 41.000 12T
Mouse HP USB Hộp Nhựa 45.000 12T
Mouse Logitech GAME USB LASER 55.000 12T
Mouse Logitech Dây rút USB 45.000 12T
Mouse Logitech màu USB 40.000 12T
Mouse DELL-ACER-HP- RÚT DÂY Hộp Nhựa 40.000 12T
Mouse Delux PS2 GAME THỦ 55K>SL5 60.000 12T
Mouse Delux 363 nhiều màu USB 73.000 12T
Mouse Genius USB CH PSD 67.000 12T
Mouse Mitsumi Lớn USB 6703 tem FPT 56K>SL5 62.000 12T
Mouse Mitsumi nhỏ USB 6603 tem FPT 60K>SL5 55.000 12T
Mouse Vaio - RÚT DÂY GOOD 43.000 12T
Mouse VERN Chuyên game USB –v120 60.000 12T
Mouse VERN - RÚT DÂY GOOD 73.000 12T
Mouse SMART USB FPT 50.000 12T
Mouse SMART X3 GAME USB FPT 90.000 12T
Mouse SMART X5 GAME USB FPT 110.000 12T
Mouse SMART X7 GAME USB FPT 100.000 12T
MOUSE KO DÂY
Mouse ko dây xa 10m R8-1621 138.000 6T
Mouse ko dây xa 10m ENSOHO 110.000 6T
Mouse ko dây xa 10m VERN 127.000 6T
Mouse ko dây xa 10m GENIUS 127.000 6T
Mouse ko dây xa 10m Smart FPT 110.000 12T
Mouse ko dây xa 10m Smart z6 FPT 145.000 12T
Mouse ko dây xa 10m Apple 69.000 6T
Mouse ko dây xa 10m HP mẫu dẹp 82.000 6T
Mouse ko dây xa 10m logitech 75.000 6T
Mouse ko dây xa 10m logitech 101 Chính hãng 120.000 6T
Mouse ko dây xa 10m Microsoft 84.000 6T
Mouse ko dây xa 10m Microsoft Nano xếp gọn 108.000 6T
Mouse ko dây xa 10m Dell 85.000 6T
Mouse ko dây xa 10m Vaio 85.000 6T
Mouse ko dây Deluxe 105GX 158.000 6T
Mouse ko dây Deluxe laser 290.000 6T