Bạn đang xem phim Tiểu Hòa Thượng Thiếu Lâm tại KHOVL.COM chúc bạn xem phim vui vẻ !
Bộ phim chiếu quanh cảnh thiếu lâm tự do Trung Quốc sản xuất và hiện nay, bộ phim cho chúng ta vào thời vua Càn Long có rất nhiều đứa con, và đứa con thứ 11 của ông được một vị hoàng thượng nhận nuôi. Cậu bé ấy có cái tên là Khai Tâm cậu bé ấy thật là vô cùng thông minh và nhanh nhẹn, không chỉ thế mà tiểu hòa thượng trong thiếu lâm này lại có một võ công cao cường.
Trong lúc hoàng thượng lâm chung thì vua viết truyền ngôi cho đứa con thứ 10 nhưng đã bị rung tay mà viết thêm một nét nên thành đứa con thứ 11. Lúc này nhiều phe phái đến thiếu lâm phá rồi để để bắt Khai Tâm với mục địch vô cùng xấu sa. Các nhà sư đã dùng hết sức lực của mình để bảo vệ cậu ấy.
xem phim tieu hoa thuong thieu lam tap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, tap cuoi.