giá 100k/Mxt
09.1400.1488
0914.86.88.90 xong
09.15.3579.15 (toàn lẻ đẻ ra tiền)
0918.02.05.90
0917.98.39.98
0915.024.357

hàng kịch độc
0919.78.53.78
0914.49.78.53
0914.78.111.0
Làm ăn thất bát -> 3 que nhang -> 1 quả trứng )


hạn chót nhận chốt: 20h ngày 19/3/2013
:x