Kim Mã Lệnh là một sự kiện hỗ trợ đặc biệt được ra mắt cùng phiên bản mới của Võ Lâm Miễn Phí - Kim Mã Đằng Phi. Bên cạnh những vật phẩm giá trị và lượng kinh nghiệm "cực khủng", sự kiện còn mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn, giúp quý đồng đạo bôn tẩu dễ dàng hơn trong quá trình hành hiệp chốn võ lâm.

Vật phẩm liên quan
Hình ảnh Ghi chú

Kim Mã Cẩm Nang
 • Nguồn gốc: Nhập Code Kim Mã Lệnh.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn. Không thể xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải chọn phần thưởng.
 • Hạn sử dụng: 60 ngày.

Kim Mã Lễ Bao
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 30 Xu.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng. Không thể xếp chồng, ném ra.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải chọn 01 Kim Mã Lệnh (1 - 7).
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.

Kim Mã Lệnh
số 01/02/03/04/
05/06/07
 • Nguồn gốc: Có được khi sử dụng Kim Mã Lễ Bao hoặc nhận được khi tham gia tính năng.
 • Tính chất: Khóa. Xếp chồng 50 cái/01 ô.
 • Công dụng: Dùng để thực hiện nhiệm vụ Kim Mã Lệnh.
 • Hạn sử dụng: 01 ngày.


Hướng Dẫn
Cách làm nhiệm vụ nhận Kim Mã Lệnh lễ bao và phần thưởng :
Auto 0.0.11 làm NV hằng ngày
Hỗ Trợ Auto