[COLOR=#333333]Kiếm Thế mở sever mới còn có thêm code free nữa , anh em ngày xưa có ai chơi lại cùng mình không ?[/COLOR]
[COLOR=#333333]Mã code free nè:FCBF[/COLOR][COLOR=#333333]C8D26[/COLOR][COLOR=#333333]61[/COLOR][COLOR=#333333]C8D26[/COLOR][COLOR=#333333]D96D234FB24E38[/COLOR]
[COLOR=#333333]Link chi tiết [/COLOR][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#333333]http://kiemthe.zing.vn/su-kien/bang-huu-tuong-phung/bang-huu-tuong-phung.bai-viet.the-le.626.html#1?utm_source=Forums&utm_medium=Internal_None_None&utm_term=WJX&utm_content=Link&utm_campaign=Forums-Mainsite_UA-12221861-9_24766561&idb=3117
[/COLOR][/SIZE][/FONT][URL="http://s1180.photobucket.com/user/lyanhduy/media/anhphuhoa.jpg.html"][IMG]http://i1180.photobucket.com/albums/x404/lyanhduy/anhphuhoa.jpg[/IMG][/URL]