:36_002:Tình hình là dư xài e cảm ứng Qmobile P5 cảm ứng 2 sim 2 sóng ,vừa hết bảo hành,máy còn đẹp xài ổn định wifi lướt cực nhanh mọi chức năng điều tốt hết .
giá
:12_003:700k
pk máy + sạc + thẻ 2g
:14_002:lh: :82:01267594253 ( 38 ĐỔ ĐỨC DỤC ,QUẬN TÂN PHÚ)