[INDENT] [FONT=Arial][FONT=Verdana][COLOR=#333333][B]Mua lại quà tặng, đặc biệt là rượu ngoại[/B]
Vừa có tiền lại không lãng phí.
Liên hệ anh Hoàng[COLOR=#ff0000] 0997891689[/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Verdana][COLOR=#333333][IMG]http://mualaiquatang.com/Images/Album/1_201305261021175226.dvnd.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Verdana][COLOR=#333333]
[URL="http://muabandongnai.vn/redirect.php?http%3A%2F%2Fmualaiquatang.com%2Fdefault.aspx"][COLOR=#176093][COLOR=#013481]http://mualaiquatang.com/default.aspx[/COLOR][/COLOR][/URL][/COLOR][/FONT][/FONT] [/INDENT]