[SIZE=4][color=#ff0000][color=#000099][b]---- [/b][/color][color=#000099][b]Bạn muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình nhưng không có thời gian đến lớp học? Chỉ với một ít vốn từ tiếng Anh, bạn vẫn có thể tự học môn tiếng Anh tại nhà với sự trợ giúp của website [/b][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=5&c=1][color=#ff0000][b][url]http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=5&c=1[/url][/b][/color][/url][color=#000099][color=#ff0000] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/Files/236198/331102446_57155.jpg[/img] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][/color][/color][b]- Website này cung cấp cho bạn rất nhiều bài tập trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, đủ để bạn tự đánh giá trình độ nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh của mình và nhanh chóng nâng cao kiến thức. Có nhiều dạng bài tập cho bạn lựa chọn: ngữ pháp, từ vựng, ô chữ, điền vào chỗ trống... [/SIZE]
[SIZE=4][color=#ff0000]Đặc biệt, bạn có thể làm các bài tập trực tuyến mà không cần tải về máy. [/color][/SIZE]
[SIZE=4]Website sẽ cho bạn biết kết quả ngay sau khi kết thúc. [/SIZE]
[SIZE=4][/b][/color][/SIZE]
[SIZE=4][u][b]***Website Trắc Nghiệm Online Toàn Tập giúp bạn học từ vựng tiếng Anh đúng cách và nhớ từ nhanh hơn.[/b][/u] [/SIZE]
[SIZE=4][/color][/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/Files/imgvoc/menu/abcd_logo.png[/img] [/SIZE]
[SIZE=4][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?MyVoc=no&rf=gg]Trắc nghiệm tiếng Anh Toàn Tập[/url] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][color=#000099][b]Chúng tôi phân loại nhiều chuyên mục riêng biệt cho các bạn lựa chọn, phù hợp với mọi trình độ, và sắp xếp thành nhiều hình thức trắc nghiệm khác nhau:[/b] [/color][/SIZE]
[SIZE=4][color=#ff0000][b][img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=1&c=1][color=#ff0000][b]Anh - Việt[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=2&c=1][color=#ff0000][b]Anh - Anh[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=3&c=1][color=#ff0000][b]Việt - Anh[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=4&c=1][color=#ff0000][b]Việt - Anh[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4]Trắc nghiệm theo ví dụ minh họa : [/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=6&c=1][color=#ff0000][b]Anh - Việt[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=7&c=1][color=#ff0000][b]Anh - Anh[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/files/imgvoc/menu/mnubook3.gif[/img] [/b][/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?tn=5&c=1][color=#ff0000][b]Trắc nghiệm bằng hình ảnh.[/b][/color][/url][color=#ff0000][b] [/b][/color][/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][color=#000099]Đặt biệt, website cho phép bạn đánh dấu, lưu các từ vựng cần ghi nhớ vào [/color][url=http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?MyVoc=yes][color=#000099]Bookmarks[/color][/url][color=#000099], [/SIZE]
[SIZE=4]để bạn có thể rèn luyện trắc nghiệm thường xuyên trên các từ vựng này trong Bookmarks. [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4]Và nhiều chủ đề đàm thoại bổ ích. [/SIZE]
[SIZE=4]Mời các bạn tham gia. [/color][/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][URL]http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx?MyVoc=no&rf=gg[/URL] [/SIZE]
[SIZE=4][URL]http://www.baiviet.net/tracnghiemtienganh.aspx[/URL] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]
[SIZE=4][img]http://www.baiviet.net/Files/imgvoc/menu/tracnghiemEnglish_baiviet_dot_net.jpg[/img] [/SIZE]
[SIZE=4]
[/SIZE]