Can ban chung cu CT7 Duong Noi Nam Cuong –Hà Đông giá gốc
Diện tích từ 56m2 - 123m2. Giá bán từ 13,5 - 16 triệu đồng/m2.
Danh sách căn hộ tòa CT7 Dương Nội
Tầng Căn Diện tích (m2) Hướng ban công
16 8 56 ĐN
8 9 53,8 TB
20 5 56,46 TB
7 9 53,8 TB
18 6 54,4 ĐN
12 7 56 ĐB
20 7 56,4 TB
11 5 56,4 TB
6 6 54 ĐN
14 8 56,5 ĐN
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: http://ct7-ct8-duongnoi.sanhathanh.com/
Thông tin thêm: Can mua can ho chung cu Golden Silk