sim tình nhân đẹp
0946.4567.39* =10tr
0986.4567.39 = 10tr
0935.111.000 = 10tr
0935.11.0000 = 12tr
sim nguyên kit , chính chủ*
tell: 0943.25.7172
0986.456.012
43 quang trung f10 quận gò vấp