[FONT=courier new][SIZE=3][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung"]Nanh heo rung[/URL] co tac dung gi, loi ich cua nanh heo rung hay y nghia nanh heo rung[/SIZE]
[/FONT]
[LIST][*][FONT=courier new][SIZE=3][B]Trang sức :[/B] Người ta chủ yếu làm trang sức nanh heo rừng, hoặc nanh heo rừng bọc bạc để đeo, nanh heo rừng chạm rồng, khắc phật bà, ....[/SIZE][/FONT][/LIST]
[FONT=courier new] [/FONT][LEFT][FONT=courier new][SIZE=3][B][LEFT][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/nanh-heo-rung-ru.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/_/rsrc/1392123792685/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/nanh-heo-rung-ru.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL][/LEFT]
[/B][/SIZE][/FONT][/LEFT]

[LIST][*][FONT=courier new][SIZE=3][B]Nanh heo rừng phong thủy :[/B] [COLOR=#000000]những chiếc nanh heo rừng yểm bùa sẽ đem lại nhiều may mắn, tránh được những tai nạn bất ngờ, trừ tà, cũng như là công cụ hữu dụng cho chủ nhân phòng vệ khi gặp kẻ xấu[/COLOR][/SIZE][/FONT][/LIST]
[FONT=courier new] [SIZE=3][/SIZE] [/FONT][LEFT][FONT=courier new][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/nanh-heo-rung-that.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/_/rsrc/1392123839944/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/nanh-heo-rung-that.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL][/FONT][/LEFT]
[FONT=courier new] [/FONT]
[LIST][*][FONT=courier new][SIZE=3][COLOR=#000000][B]Làm thuốc :[/B] ???????????[/COLOR][/SIZE][/FONT][/LIST]
[LEFT][FONT=courier new][URL="https://sites.google.com/site/rangnanhheorung/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung/nanh-heo-r%E1%BB%ABng.JPG?attredirects=0"] [/URL][/FONT][LEFT][FONT=courier new][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/nanh-heo-rung-gia.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/_/rsrc/1392123893840/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/nanh-heo-rung-gia.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL][/FONT][/LEFT]
[FONT=courier new]
[/FONT] [FONT=courier new][SIZE=3]Mua nanh heo rung o dau
[/SIZE]
[/FONT] [FONT=courier new][SIZE=3]Các bạn muốn xem [URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/hinh-anh-nanh-heo-rung"]hinh anh nanh heo rung[/URL], biết gia nanh heo rung, [/SIZE][SIZE=3][SIZE=3]xem nanh heo rung[/SIZE] hoặc mua nanh heo rung thì liên lạc với mình nhé.
[/SIZE]
[/FONT] [FONT=courier new][SIZE=3]Mình rất vui khi giao lưu, mua bán nanh heo rừng cùng các bạn.

[/SIZE][/FONT] [FONT=courier new][SIZE=3]Mọi thông tin các bạn liên lạc với mình qua :
[/SIZE][/FONT]
[LIST][*][FONT=courier new][B][SIZE=3][COLOR=#FF0000][SIZE=6]0902408693 [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#FF0000][SIZE=6][B]- [/B][/SIZE][/COLOR][SIZE=6][COLOR=#0000FF][B]HCM[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][*][FONT=courier new][SIZE=4][SIZE=5][B][COLOR=#FF0000][SIZE=6]01216287823 - [COLOR=#0000FF]Nha Trang[/COLOR][/SIZE][/COLOR][COLOR=#FF0000]
[/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/FONT][/LIST]
[FONT=courier new][SIZE=3]Giá của 1 nanh heo rừng là [COLOR=#FF0000][B][SIZE=6]700.000/nanh[/SIZE][/B][/COLOR] nha các bạn.[/SIZE]
[/FONT] [FONT=courier new][SIZE=3]
Ngoài ra mình còn có [URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/mong-gau"]móng gấu[/URL] và nanh gấu[/SIZE]

[/FONT] [LEFT][FONT=courier new][SIZE=3][SIZE=4][COLOR=#0000FF][B]Mong gau rung [/B][/COLOR][/SIZE]
[/SIZE][/FONT][LEFT][FONT=courier new][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/mong-gau.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/_/rsrc/1392124034494/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/mong-gau.jpg?height=400&width=300[/IMG][/URL][/FONT][/LEFT]
[FONT=courier new][SIZE=3][URL="http://webketoan.vn/forum/url/?https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Frangnanhheorung%2Fnanh-heo-rung%2Fban-nanh-heo-rung"][COLOR=#0000FF][B][SIZE=4]Nanh gau rung[/SIZE][/B][/COLOR]
[/URL]
[LEFT][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/nanh-gau.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/_/rsrc/1392124078638/nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-gia-re/nanh-gau.jpg?height=400&width=300[/IMG][/URL][/LEFT]
[/SIZE][/FONT][/LEFT]

[LIST=1][*][FONT=courier new][COLOR=#274E13][B][SIZE=5]Móng gấu có giá 700.000/móng gấu[/SIZE][/B][/COLOR][/FONT][/LIST]
[/LEFT]
[FONT=courier new] [SIZE=3][SIZE=3]Mọi thông tin các bạn liên lạc với mình qua
[/SIZE][/SIZE] [/FONT]
[LIST][*][FONT=courier new][B][SIZE=3][COLOR=#FF0000][SIZE=6]0902408693 [/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][COLOR=#FF0000][SIZE=6][B]- [/B][/SIZE][/COLOR][SIZE=6][COLOR=#0000FF][B]HCM[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][*][FONT=courier new][SIZE=4][SIZE=5][B][COLOR=#FF0000][SIZE=6]01216287823 - [COLOR=#0000FF]Nha Trang[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/FONT][/LIST]

[FONT=courier new][SIZE=4][SIZE=5][B][COLOR=#FF0000][SIZE=6][COLOR=#0000FF][COLOR=#FF9900]Youtube : [URL]http://youtu.be/MQMk7yDMYu0[/URL][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE][/SIZE][/FONT]