[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][FONT=times new roman][SIZE=3][COLOR=#0000FF]Công Ty TNHH XNK KIÊN HOÀNG[/COLOR]
[COLOR=#0000FF]Chuyên Phân Phối Và Nhập Khẩu Thép ống hàn,thép ống đúc ,thép tấm,thép hình h,v,i ...[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][FONT=times new roman][SIZE=3][COLOR=#0000FF]Đc: Số 5,Đường 12,KP4,P.Linh Trung, Thủ Đức[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][FONT=times new roman][SIZE=3][COLOR=#FF0000]ĐT: 0939 468 016 (Mr.Hoạt)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][FONT=times new roman][SIZE=3][COLOR=#0000FF]Fax: 0837 243 158[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][FONT=times new roman][SIZE=3][COLOR=#0000FF]web:[URL="http://kienhoang.vn/san-pham-thep/thep-ong-duc-phi-406-16.html"]kienhoang.vn[/URL][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][FONT=times new roman][SIZE=3][IMG]http://static.chosaigon.com/images/products/2014/02/1392887217_thep-ong-duc.jpg[/IMG][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][FONT=times new roman][SIZE=3][URL="http://kienhoang.vn/san-pham-thep/thep-ong-duc-phi-406-16.html"]ống thép đúc phi 406 x 6.35 x 6000 mm[/URL][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=3]ống thép đúc phi 406 x 7.92 x 6000 mm[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=3]ống thép đúc phi 406 x 9.53 x 6000 mm[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=3]ống thép đúc phi 406 x 12.7 x 6000 mm
ống thép đúc phi 406 x 16.7 x 6000 mm[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=3]ống thép đúc phi 406 x 21.4 x 6000 mm[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=3]ống thép đúc phi 406 x 26.2 x 6000 mm[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=3]ống thép đúc phi 406 x 31.8 x 6000 mm[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=3]ống thép đúc phi 406 x 36.5 x 6000 mm[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=3]ống thép đúc phi 406 x 40.5 x 6000 mm[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][FONT=times new roman][SIZE=3][IMG]http://enbien.com/club/image/advert76/ong-duc-5.jpg[/IMG][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#6D6D6D][FONT=arial][FONT=times new roman][SIZE=3][IMG]http://webraovat.vn/newsimage/original/2014/2/image_248607_687003d2-6846-4070-951b-c6df00200d7a.jpg[/IMG][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]