Video Marketing là một hình thức tiếp thị có thể sẽ hay và hiệu quả hơn là những bài viết, bởi vì với video, sự tác động của hình ảnh và âm thanh có tác động nhanh và trực tiếp đến tâm lí của người tiêu dùng dù không cần thông qua quá nhiều văn bản.


· Chỉ mất560.000đkhi đăng kí học tại trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA


Nội dung khóa học Video Marketing:
- Cắt ghép video.
- Lồng tiếng.
- Chạy chữ phần mềm Buff title.
- Tạo hiệu hướng intro: ProShow.
- Quay phim màn hình.


Được ưu đãi5%.


Tặng hosting trị giá 250.000đ


Ngày khai giảng :


17-18-19/3 -- 31-3 đến 1-2/ 4 -- 14-15-16/4


Lịch học: học 3 buổi


Thứ 2-3-4 lúc 8h-11h30 -- 14h-17h -- 18h-21h


Học phí:


Học online: 560.000đ/người


Học offline: 700.000đ/người . Bạn được giảm 5% đối với học viên cũ, đk trước 10 ngày, sinh viên, đồng thời được tặng hosting trị giá 250.000đ


Liên hệ:
Sđt: 0932600604 – THU SƯƠNGVideo Marketing là một hình thức tiếp thị có thể sẽ hay và hiệu quả hơn là những bài viết, bởi vì với video, sự tác động của hình ảnh và âm thanh có tác động nhanh và trực tiếp đến tâm lí của người tiêu dùng dù không cần thông qua quá nhiều văn bản.


· Chỉ mất560.000đkhi đăng kí học tại trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA


Nội dung khóa học Video Marketing:
- Cắt ghép video.
- Lồng tiếng.
- Chạy chữ phần mềm Buff title.
- Tạo hiệu hướng intro: ProShow.
- Quay phim màn hình.


Được ưu đãi5%.


Tặng hosting trị giá 250.000đ


Ngày khai giảng :


17-18-19/3 -- 31-3 đến 1-2/ 4 -- 14-15-16/4


Lịch học: học 3 buổi


Thứ 2-3-4 lúc 8h-11h30 -- 14h-17h -- 18h-21h


Học phí:


Học online: 560.000đ/người


Học offline: 700.000đ/người . Bạn được giảm 5% đối với học viên cũ, đk trước 10 ngày, sinh viên, đồng thời được tặng hosting trị giá 250.000đ


Liên hệ:
Sđt: 0932600604 – THU SƯƠNGVideo Marketing là một hình thức tiếp thị có thể sẽ hay và hiệu quả hơn là những bài viết, bởi vì với video, sự tác động của hình ảnh và âm thanh có tác động nhanh và trực tiếp đến tâm lí của người tiêu dùng dù không cần thông qua quá nhiều văn bản.


· Chỉ mất560.000đkhi đăng kí học tại trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA


Nội dung khóa học Video Marketing:
- Cắt ghép video.
- Lồng tiếng.
- Chạy chữ phần mềm Buff title.
- Tạo hiệu hướng intro: ProShow.
- Quay phim màn hình.


Được ưu đãi5%.


Tặng hosting trị giá 250.000đ


Ngày khai giảng :


17-18-19/3 -- 31-3 đến 1-2/ 4 -- 14-15-16/4


Lịch học: học 3 buổi


Thứ 2-3-4 lúc 8h-11h30 -- 14h-17h -- 18h-21h


Học phí:


Học online: 560.000đ/người


Học offline: 700.000đ/người . Bạn được giảm 5% đối với học viên cũ, đk trước 10 ngày, sinh viên, đồng thời được tặng hosting trị giá 250.000đ


Liên hệ:
Sđt: 0932600604 – THU SƯƠNG


Video Marketing là một hình thức tiếp thị có thể sẽ hay và hiệu quả hơn là những bài viết, bởi vì với video, sự tác động của hình ảnh và âm thanh có tác động nhanh và trực tiếp đến tâm lí của người tiêu dùng dù không cần thông qua quá nhiều văn bản.


· Chỉ mất560.000đkhi đăng kí học tại trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA


Nội dung khóa học Video Marketing:
- Cắt ghép video.
- Lồng tiếng.
- Chạy chữ phần mềm Buff title.
- Tạo hiệu hướng intro: ProShow.
- Quay phim màn hình.


Được ưu đãi5%.


Tặng hosting trị giá 250.000đ


Ngày khai giảng :


17-18-19/3 -- 31-3 đến 1-2/ 4 -- 14-15-16/4


Lịch học: học 3 buổi


Thứ 2-3-4 lúc 8h-11h30 -- 14h-17h -- 18h-21h


Học phí:


Học online: 560.000đ/người


Học offline: 700.000đ/người . Bạn được giảm 5% đối với học viên cũ, đk trước 10 ngày, sinh viên, đồng thời được tặng hosting trị giá 250.000đ


Liên hệ:
Sđt: 0932600604 – THU SƯƠNGVideo Marketing là một hình thức tiếp thị có thể sẽ hay và hiệu quả hơn là những bài viết, bởi vì với video, sự tác động của hình ảnh và âm thanh có tác động nhanh và trực tiếp đến tâm lí của người tiêu dùng dù không cần thông qua quá nhiều văn bản.


· Chỉ mất560.000đkhi đăng kí học tại trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA


Nội dung khóa học Video Marketing:
- Cắt ghép video.
- Lồng tiếng.
- Chạy chữ phần mềm Buff title.
- Tạo hiệu hướng intro: ProShow.
- Quay phim màn hình.


Được ưu đãi5%.


Tặng hosting trị giá 250.000đ


Ngày khai giảng :


17-18-19/3 -- 31-3 đến 1-2/ 4 -- 14-15-16/4


Lịch học: học 3 buổi


Thứ 2-3-4 lúc 8h-11h30 -- 14h-17h -- 18h-21h


Học phí:


Học online: 560.000đ/người


Học offline: 700.000đ/người . Bạn được giảm 5% đối với học viên cũ, đk trước 10 ngày, sinh viên, đồng thời được tặng hosting trị giá 250.000đ


Liên hệ:
Sđt: 0932600604 – THU SƯƠNG
Video Marketing là một hình thức tiếp thị có thể sẽ hay và hiệu quả hơn là những bài viết, bởi vì với video, sự tác động của hình ảnh và âm thanh có tác động nhanh và trực tiếp đến tâm lí của người tiêu dùng dù không cần thông qua quá nhiều văn bản.


· Chỉ mất560.000đkhi đăng kí học tại trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA


Nội dung khóa học Video Marketing:
- Cắt ghép video.
- Lồng tiếng.
- Chạy chữ phần mềm Buff title.
- Tạo hiệu hướng intro: ProShow.
- Quay phim màn hình.


Được ưu đãi5%.


Tặng hosting trị giá 250.000đ


Ngày khai giảng :


17-18-19/3 -- 31-3 đến 1-2/ 4 -- 14-15-16/4


Lịch học: học 3 buổi


Thứ 2-3-4 lúc 8h-11h30 -- 14h-17h -- 18h-21h


Học phí:


Học online: 560.000đ/người


Học offline: 700.000đ/người . Bạn được giảm 5% đối với học viên cũ, đk trước 10 ngày, sinh viên, đồng thời được tặng hosting trị giá 250.000đ


Liên hệ:
Sđt: 0932600604 – THU SƯƠNG
Video Marketing là một hình thức tiếp thị có thể sẽ hay và hiệu quả hơn là những bài viết, bởi vì với video, sự tác động của hình ảnh và âm thanh có tác động nhanh và trực tiếp đến tâm lí của người tiêu dùng dù không cần thông qua quá nhiều văn bản.


· Chỉ mất560.000đkhi đăng kí học tại trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA


Nội dung khóa học Video Marketing:
- Cắt ghép video.
- Lồng tiếng.
- Chạy chữ phần mềm Buff title.
- Tạo hiệu hướng intro: ProShow.
- Quay phim màn hình.


Được ưu đãi5%.


Tặng hosting trị giá 250.000đ


Ngày khai giảng :


17-18-19/3 -- 31-3 đến 1-2/ 4 -- 14-15-16/4


Lịch học: học 3 buổi


Thứ 2-3-4 lúc 8h-11h30 -- 14h-17h -- 18h-21h


Học phí:


Học online: 560.000đ/người


Học offline: 700.000đ/người . Bạn được giảm 5% đối với học viên cũ, đk trước 10 ngày, sinh viên, đồng thời được tặng hosting trị giá 250.000đ


Liên hệ:
Sđt: 0932600604 – THU SƯƠNG


Video Marketing là một hình thức tiếp thị có thể sẽ hay và hiệu quả hơn là những bài viết, bởi vì với video, sự tác động của hình ảnh và âm thanh có tác động nhanh và trực tiếp đến tâm lí của người tiêu dùng dù không cần thông qua quá nhiều văn bản.

  • Chỉ mất 560.000đ khi đăng kí học tại trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA

Nội dung khóa học Video Marketing:
- Cắt ghép video.
- Lồng tiếng.
- Chạy chữ phần mềm Buff title.
- Tạo hiệu hướng intro: ProShow.
- Quay phim màn hình.
Được ưu đãi 5%.
Tặng hosting trị giá 250.000đ
Ngày khai giảng :
17-18-19/3 -- 31-3 đến 1-2/ 4 -- 14-15-16/4
Lịch học: học 3 buổi
Thứ 2-3-4 lúc 8h-11h30 -- 14h-17h -- 18h-21h
Học phí:
Học online: 560.000đ/người
Học offline: 700.000đ/người . Bạn được giảm 5% đối với học viên cũ, đk trước 10 ngày, sinh viên, đồng thời được tặng hosting trị giá 250.000đ
Liên hệ:
Website: http://athena.edu.vn - http://athena.com.vn
E-mail: suonghuynh2604@gmail.com
Sđt: 0932600604 – THU SƯƠNG