CẦN TUYỂN
THỢ MỘC LÀM VIỆC TẠI TÂN PHÚ (GẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH)
LƯƠNG KHÓAN THEO SẢN PHẨM
Số Lượng: 2 Người
Giờ Hành Chính
LIÊN HỆ: 01212.11.0101 (ANH LONG)
Website : www.zenhomes.vn