mình tìm giúp người bạn có gì liên hệ 0966 247 247 kèm theo giá nha . thank