[INDENT] [FONT=Arial][FONT=Verdana][COLOR=#333333][B][COLOR=#008000]Mua lại quà tặng, đặc biệt là rượu ngoại[/COLOR][/B]
Vừa có tiền lại không lãng phí.
Liên hệ anh Hoàng[COLOR=#ff0000] 0997891689[/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Verdana][COLOR=#333333][IMG]http://mualaiquatang.com/Images/Album/1_201305261021175226.dvnd.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial][FONT=Verdana][COLOR=#333333][IMG]http://mualaiquatang.com/Images/Shops/GroupSanPham/1_20130529740030136.dvnd.jpg[/IMG]
[URL="http://mualaiquatang.com/default.aspx"][COLOR=#176093][COLOR=#013481]http://mualaiquatang.com/default.aspx[/COLOR][/COLOR][/URL][/COLOR][/FONT][/FONT]
[URL="http://mualaiquatang.com"]Website: [url]http://mualaiquatang.vn/-[/url] http://mualaiquatang.com/[/URL]
[/INDENT]