[B][SIZE=3]I. Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp[/SIZE][/B]

Chúng tôi chuyên tư vấn thủ tục [U][B][URL="http://dangkydoanhnghiep.net.vn/"][COLOR="#0000FF"]thành lập công ty[/COLOR][/URL][/B][/U] doanh nghiệp,[B][U][URL="http://dangkydoanhnghiep.net.vn/giay-phep-kinh-doanh/tu-van-thanh-lap-thay-doi-giai-the-va-ket-qua-doanh-nghiep-nhan-duoc/dich-vu-lam-giay-phep-kinh-doanh.html"][COLOR="#0000FF"] làm mới giấy phép kinh doanh[/COLOR][/URL][/U][/B], [U][B][URL="http://dangkydoanhnghiep.net.vn/giay-phep-kinh-doanh/tu-van-thanh-lap-thay-doi-giai-the-va-ket-qua-doanh-nghiep-nhan-duoc/thay-doi-giay-phep-kinh-doanh.html"][COLOR="#0000FF"]thay doi giay phep kinh doanh[/COLOR][/URL][/B][/U], doanh nghiệp là thay đổi các [B]nội dung đăng ký kinh doanh[/B] của doanh nghiệp, gồm các nội dung thay đổi sau :

[U][B][URL="http://dangkydoanhnghiep.net.vn/giay-phep-kinh-doanh/ho-so-va-thu-tuc-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh"][COLOR="#0000FF"]Thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp[/COLOR][/URL][/B][/U] ( [B][URL="http://dangkydoanhnghiep.net.vn/giay-phep-kinh-doanh/ho-so-va-thu-tuc-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh"][COLOR="#FF0000"]xem thủ tục hồ sơ cho từng loại hình doanh nghiệp[/COLOR][/URL][/B] ).
Thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Thay đổi ngành nghề kinh doanh : bổ sung ngành nghề kinh doanh, giảm ngành nghề kinh doanh
Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi vốn đầu tư, tăng vốn, giảm vốn.
Thay đổi thành viên do sang nhượng phần vốn góp, tiếp nhận thành viên mới góp vốn
Thay đổi cổ đông sáng lập do ang nhượng cổ phần
Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Bán doanh nghiệp tư nhân
Thay đổi chủ sở hữu.
[SIZE=3][B]II. Trình tự thực hiện sau khi tư vấn thay đổi[/B][/SIZE]

a. Bước 1: Soạn thảo hồ sơ theo nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh gồm :

Biên bản họp hội đồng thành viên, biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần (đối với trường hợp thay đổi thành thành viên/ thay đổi cổ đông sáng lập)
Giấy chứng nhận vốn góp đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới, phát hành cổ phiếu ra bên ngoài
Lập báo cáo tài chính đối với trường hợp giảm vốn.
Hợp đồng chuyển nhượng/bán doanh nghiệp tư nhân
Lưu ý: Từng trường hợp thay đổi, từng loại hình doanh nghiệp mà có hồ sơ thay đổi khác nhau.

b. Bước 2 :

Thay mặt doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư
Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ theo đúng thời gian trên giấy hẹn để ra giấy phép
c. Bước 3 :

Thay mặt doanh nghiệp đi nhận giấy phép kinh doanh theo giấy hẹn
Trao trả giấy phép kinh doanh và hồ sơ lưu cho doanh nghiệp
d. Bước 4: [COLOR="#FF0000"][B]Hỗ trợ miễn phí sau khi thay đổi[/B][/COLOR]

Điều chỉnh đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về thuế, tại cơ quan quản lý thuế.
Trao điều lệ mới phù hợp với nội dung sau khi đã thay đổi
III. Cam kết của chúng tôi: Với phương châm "Uy tín, trung thực để vươn cao và tỏa sáng"

Không chính xác không lấy tiền.
Không phát sinh chi phí
Đầy đủ và đúng giấy tờ khi bàn giao và đúng quy định pháp luật.
Tư vấn miễn phí trong quá trình hoạt động kinh doanh
"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223

Ngoài ra chúng tôi còn dịch vụ làm nhanh theo yêu cầu khách

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Địa chỉ : 85/4 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 355 913 27 - 62 74 39 59 - 22 46 16 26 - Fax: 08. 355 941 69
Form liên hệ: [url]http://dangkydoanhnghiep.net.vn/lien-he[/url]
Website: [url]http://dangkydoanhnghiep.net.vn[/url] - [url]http://thanhlapcongtytphcm.com[/url] - [url] http://giayphepkinhdoanhtphcm.com [/url]


[center]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/center]
[B][U][URL="http://baoholaodongvina.com/"][COLOR="#0000CD"]bao ho lao dong[/COLOR][/URL][/U][/B]
[B][U][URL="http://dangkydoanhnghiep.net.vn/"][COLOR="#0000CD"]thanh lap cong ty[/COLOR][/URL][/U][/B]

[B][U][URL="http://thaibinhanphuthinh.com/san-pham/nhom-kinh"][COLOR="#0000CD"]nhom kinh[/COLOR][/URL][/U][/B]