[URL="http://diendan.diemtua.info/threads/xuat-hoa-don-cho-cong-ty-nhanh-chong.465/#post-687"][B][COLOR=#0000ff]Xuất hóa đơn cho công ty nhanh chóng[/COLOR][/B][/URL]

[LEFT][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial]Bạn đang [COLOR=#ff0000][B]cần Hóa đơn[/B][/COLOR] để thanh toán, báo cáo hay công ty Bạn không xuất được Hóa đơn!? Hãy nhanh liên hệ với tôi để được tư vấn và xuất hóa đơn một cách [COLOR=#ff0000][B]Nhanh nhất[/B],[B]Uy tín[/B] và [B]Chất lượng[/B].[/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial][COLOR=#ff0000][B]I.[/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000] NỘI DUNG XUẤT HÓA ĐƠN[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial][COLOR=#ff0000]- [/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Arial][COLOR=#000080][COLOR=#ff0000][B]Hầu hết các nội dung [/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000080][COLOR=#ff0000][B]hóa đơn[/B][/COLOR][/COLOR][/FONT][COLOR=#000080][FONT=Arial] đều xuất được như In ấn, Quảng cáo, Tổ chức sk, May mặc, Nông Lâm Thủy hải sản, Vận chuyển, Xây dựng, hoạt động xúc tiến thương mại… và nhiều nghành nghề khác.[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000][FONT=Arial][B]II. ĐƠN GIÁ XUẤT HÓA ĐƠN[/B][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial]- Từ 3.5% - 7% trên tổng giá trị Hóa đơn (% [COLOR=#ff0000]tùy thuộc vào trị giá[/COLOR] số tiền trên hd)[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000][FONT=Arial][B]III. SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN[/B][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial]- Số lượng hd bao nhiêu cũng được ( 1 tờ – 100 tờ )[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial]- Số tiền hóa đơn tùy thích ( từ 10tr VND đến vài chục tỷ VND)[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080]- Hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng[/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial][COLOR=#ff0000][B]IV. CHẤT LƯỢNG HÓA ĐƠN[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial]- Công ty thật, Chứng từ & Hóa đơn thật[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial]- Đầy đủ hợp đồng & đóng dấu theo đơn hàng[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000][FONT=Arial][B]V. PHƯƠNG CHÂM DỊCH VỤ[/B][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial]- Uy tín là hàng đầu, Chất lượng là trên hết ![/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/LEFT]

[COLOR=#000080][LEFT][FONT=Verdana][FONT=Arial][B][COLOR=#ff0000]VI. LIÊN HỆ[/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/LEFT][/COLOR]
[LEFT][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#333333][COLOR=#000080][FONT=Arial]- [B]Liên hệ 24/7 trực tiếp [/B][COLOR=#ff0000][B]0932 693777 a Tùng[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#ff0000][COLOR=#000080][COLOR=#ff0000][B]- Yahoomail: [U][EMAIL="hoadondo_01@yahoo.com"]hoadondo_01@yahoo.com[/EMAIL][/U][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/LEFT]