SALONG PHÒNG KHÁCH
CẬP NHẬT THÁNG 4 - 2014
:
SALONG NAN TAY QUẬN : ( mẫu mới )
1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 1 đôn gỗ tràm mặt hồng đào : giá 6.500.000

SALONG MAI :

9_ Salong mai bướm 5 món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 1 đôn bàn ) gỗ tràm mặt hồng đào: giá 6 triệu 500 ( mai lớn )
giá 5.500.000 ( mai nhỏ )

mai thùng : giá 7 triệu

Salong trăng thiên hồng 5 món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 1 đôn bàn ) gỗ tràm mặt hồng đào :
giá 6 triệu 500


BÀN GHẾ ĂN
:
* bộ bàn ăn 6 ghế gỗ tràm mặt hồng đào : giá 6 triệu 800
* bộ bàn ăn 8 ghế gỗ tràm mặt hồng đào : giá 8 triệu
SALONG TRUYỆN :
1_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ gõ :
*cột 10 mặt bao lam : giá 23 triệu ( cột 12 thêm 8t triệu )
*cột 10 mặt liền dầy 2 phân : giá 26 triệu 500 ( cột 12 thêm 10 triệu )
*cột 10 mặt liền dầy 2 phân đục dơi kim tiền : giá 27 triệu

*cột 12 mặt liền dầy 2 phân đục dơi kim tiền : giá 37 triệu


*cột 10 mặt dầy 2 phân đục nghê : giá 28 triệu
*CỘT 12 : GIÁ 38 TRIỆU


* SALONG TRUYỆN CỘT 12 SÁU MÓN LÂN ĐỈNH ( ĐỤC TÓ RỒNG ) : GIÁ 41.000.0002_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ sơn huyết :
*cột 10 mặt bao lam đục đào : giá 17 triệu 500 ( cột 12 thêm 6 triệu )
CỘT 14 GIÁ 40.000.000


*cột 10 mặt bao lam đục trúc : giá 19 triệu 500 ( cột 12 thêm 7 triệu )
*cột 10 mặt bao lam đục dơi kim tiền : giá 18 triệu
*cột 12 mặt bao lam đục dơi kim tiền : giá 25 triệu

* cột 10 đục lân ( nghê ) : giá 18.500.000
* cột 12 đục lân ( nghê ) : giá 25.500.000

3_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ hương :
*cột 10 mặt bao lam đục đào : giá 24 triệu ( cột 12 thêm 8 triệu )
*cột 10 mặt bao lam đục chim hồng : giá 31 triệu ( cột 12 thêm 9 triệu )
4_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ căm xe mặt gõ :
*cột 10 mặt liền nguyên miếng : giá 17 triệu ( cột 12 thêm 7 triệu )5_ Salong truyện sáu món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 2 đôn ) gỗ tràm mặt hồng đào :
*cột 10 mặt liền nguyên miếng : giá 6 triệu 800 ( cột 12 thêm 3 triệu 200 )


salong mai bướm gỗ căm xe mặt gõ :
giá 16 triệu
500

SALONG TRĂNG THIÊN HỒNG :
10_Salong trăng thiên hồng 5 món ( 1 ghế dài + 2 ghế con + 1 bàn + 1 đôn bàn ) gỗ căm xe mặt gõ: giá 16 triệu 500


* ghế dây ( ghế lười ) gỗ căm xe : giá 1.600.000


HÀNG THỜ CÚNG , PHONG THỦY , TƯỢNG GỖ CÁC LOẠI :

ĐỒ THỜ CÚNG , PHONG THỦY :
*LỤC BÌNH GỖ XÀ CỪ CHẠM TỨ LINH :
CAO 1M : GIÁ 4.000.000 / 1 CẶP
CAO 1M2 : GIÁ 5.500.000 / 1 CẶP
CAO 1M4 : GIÁ 6.500.000 / 1 CẶP
CAO 1M6 : GIÁ 9.000.000 / 1 CẶP
CAO 1M8 : GIÁ 12.500.000 / 1 CẶP

bàn thờ ông địa :
( gõ đỏ )40 bằng : 1.400.000 vnd
40 ngói : 1.700.000 vnd
50 bằng : 2.000.000 vnd
50 ngói : 2.200.000 vnd
60 bằng : 2.450.000 vnd
60 ngói : 2.700.000 vnd
70 bằng : 2.950.000 vnd
70 ngói : 3.200.000 vnd
80 bằng : 3.200.000 vnd

80 ngói : 3.600.000 vnd

BÀN THỜ ÔNG ĐỊA GỖ HƯƠNG :50 bằng : 1.900.000 vnd
60 bằng : 2.150.000 vnd


DI LẶC DÂNG VÀNG LỚN : GIÁ 1.900.000
DI LẶC DÂNG VÀNG nhỏ : GIÁ 1.000.000TAM ĐA 35 :
GIÁ 1.050.000 / 1 BỘTAM ĐA 40 : GIÁ 1.600.000/ 1 BỘ :

TAM ĐA 60 : GIÁ 3.500.000


tam đa 70 : giá 4.700.000
gỗ pomu nguyên khối to vật vã


DI LẶC CẦM LỆNH BÀI : GIÁ 1.400.000

Tượng di lặc ngồi cầm nén vàng : giá 800k gỗ pơ mu nguyên khối
THẦN TÀI THỔ ĐỊA : GIÁ 600K / 1 CẶP


* ngựa : gỗ xà cừ cao 50 giá 800k/1 , cao 60 giá 1t2/1

tủ thờ 6 chân căm xe :
giá 6t2

Kích thước : ngang 1m4 , cao 1m58 , sâu 50

quý khách có nhu cầu xin liên hệ :
DC : 193T khu phố 8 - phường LONG BÌNH - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
ĐT-0908381877 mr TIẾN

mail - tangoctuyen@yahoo.com
tangoctuyen1983@gmail.com

yahoo tư vấn trực tuyến :
tangoctuyen