0967 8888 01 - 1550K
0967 991 881 - 0967 99 1881 - 1150K

Cả 2 em đều fixxx nhẹ cho ai nhiệt tình liên hệ trực tiếp nhé