[SIZE=4][FONT=courier new]Cần giao lưu một vài [URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung"]nanh heo rừng[/URL] : nanh già, khủng,cong đều và lên nước vàng đẹp.Giá cả hợp lý.

Youtube : [url]http://youtu.be/MQMk7yDMYu0[/url]

Mọi thông tin liên hệ : [SIZE=5][COLOR=#FF0000][B]0902408693[/B][/COLOR][/SIZE]
[/FONT][/SIZE]

[SIZE=4][FONT=courier new]Hình ảnh nanh heo rừng :

[LEFT][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungthat/_/rsrc/1391658182351/home/nanh-heo-rung.jpg?height=300&width=400"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungthat/_/rsrc/1391658182351/home/nanh-heo-rung.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL][/LEFT]
Nanh heo rừng đại, size đường thằng 13 cm
[LEFT][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-phong-thuy.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/_/rsrc/1391775007338/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung/nanh-heo-rung-phong-thuy.jpg?height=400&width=300[/IMG][/URL]
[/LEFT]
Nanh heo cong đều, nhìn rất đẹp, lên nước vàng

[/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=courier new]Mình gửi anh em tham khảo thêm 1 số hình ảnh về [URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/mong-gau"]móng gấu[/URL] và nanh gấu, dùng làm trang sức rất đẹp.
[LEFT][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung/mong-gau.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/_/rsrc/1391774840671/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung/mong-gau.jpg?height=400&width=300[/IMG][/URL]
[/LEFT]
Móng gấu rừng cong đều, vuốt nhọn, già
[LEFT][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung/mong-gau-rung.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/_/rsrc/1391774878323/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung/mong-gau-rung.jpg?height=300&width=400[/IMG][/URL][/LEFT]
và còn cả lông xương
[LEFT][URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung/nanh-gau.jpg?attredirects=0"][IMG]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/_/rsrc/1391774905322/nanh-heo-rung/ban-nanh-heo-rung/nanh-gau.jpg?height=400&width=300[/IMG][/URL]
[/LEFT]
[URL="https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/nanh-gau"]nanh gấu[/URL] tròn to, nguyên vẹn, lên nước vàng, còn đầy đủ men răng

[/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=courier new]Mọi thông tin anh em liên lạc qua sđt : [COLOR=#FF9900][SIZE=5][B]0902408693[/B][/SIZE][/COLOR]
[/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=courier new]Anh em nào ở khu vực nha trang có thể tham khảo số : [/FONT][SIZE=5][FONT=courier new][B][COLOR=#FF0000]01216287823[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][/SIZE][SIZE=4][FONT=courier new]
[SIZE=3]Giá cả có thể thay đổi theo thời gian, anh em liên lạc qua sđt nhé hoặc cập nhật tại : [url]https://sites.google.com/site/nanhheorungheo/home[/url][/SIZE][/FONT][/SIZE]