Ngày nay các doanh nghiệp đang sử dụng sức mạnh của website thương mại điện tử để tăng doanh số bán hàng.
Việc thực hiện một website thương mại điện tử đòi hỏi chi phí cao, người thực hiện có nhiều kinh nghịệm.Mình xin hướng dẫn các bạn cách xây dựng một website ban hang php hoàn chỉnh, tích hợp thanh toán trực tuyến Paypal.

cd hay , cau truc website ban hang