[CENTER][SIZE=4][FONT=times new roman][B][COLOR=black]Tận hưởng khoảnh khắc thú vị cùng vòi phun nước giãn nở thông minh[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE]

[LEFT][SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#000000] Với mức giảm giá 34% nên khách hàng chỉ phải thanh toán tổng số tiền là [COLOR=#800000][I][B][SIZE=5]258.000 VND/ SP[/SIZE][/B][/I][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/LEFT]
[/CENTER]

[FONT=Verdana][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=4]- Qúy khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán:[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Verdana][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=4]+ Chọn thanh toán trước bằng chuyển khoản qua ATM/Online[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Verdana][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=4]+ Chọn hình thức thanh toán sau khi nhận hàng tại cửa hàng hoặc sau khi hàng được giao đến tại nhà bạn ( áp dụng cho đơn hàng tại Hà Nội - khách hàng xin cho biết địa chỉ để chúng tôi có thể báo chính xác phụ phí vận chuyển)[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Verdana][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=4]+ Với đơn hàng tại thành phố khác, khách hàng vui lòng thanh toán trước khi nhận chuyển hàng .[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Verdana][COLOR=#000000][FONT=times new roman][SIZE=4]+ Hotsale.vn chỉ bán hàng online và giao sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng trong nội thành Hà Nội. Các khách hàng ở các tỉnh thành khách trên toàn quốc cước phí vận chuyển tính theo quy định của bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát.[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Verdana][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT]
[CENTER][FONT=Verdana][COLOR=#000000][IMG]http://i.imgur.com/tMJaSXv.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT]
[FONT=Verdana][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]Vòi phun n[/COLOR][COLOR=black]ước magic, vòi phun nước giãn nở[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]
[FONT=Roboto][COLOR=#141414] [/COLOR][/FONT]
[CENTER][FONT=Roboto][COLOR=#141414][IMG]http://i.imgur.com/6euLbei.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]Vòi phun n[/COLOR][COLOR=black]ước magic, vòi phun nước giãn nở[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][IMG]http://i.imgur.com/4GWS3Y8.gif[/IMG]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]Vòi phun n[/COLOR][COLOR=black]ước magic, vòi phun nước giãn nở[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][IMG]http://i.imgur.com/pdzxdQ9.jpg[/IMG][SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]Vòi phun n[/COLOR][COLOR=black]ước magic, vòi phun nước giãn nở[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]
[FONT=Roboto][COLOR=#141414] [/COLOR][/FONT]
[CENTER] [/CENTER]
[FONT=Verdana][COLOR=#000000][FONT=Verdana][/FONT][/COLOR][/FONT]
[SIZE=4][FONT=times new roman][B][COLOR=black]Chi ti[/COLOR][/B][B][COLOR=black]ế[/COLOR][/B][B][COLOR=black]t s[/COLOR][/B][B][COLOR=black]ả[/COLOR][/B][B][COLOR=black]n ph[/COLOR][/B][B][COLOR=black]ẩ[/COLOR][/B][B][COLOR=black]m[/COLOR][/B][B][COLOR=black]:[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]- Xu[/COLOR][COLOR=black]ấ[/COLOR][COLOR=black]t x[/COLOR][COLOR=black]ứ[/COLOR][COLOR=black]: Trung Qu[/COLOR][COLOR=black]ố[/COLOR][COLOR=black]c[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]- Màu s[/COLOR][COLOR=black]ắ[/COLOR][COLOR=black]c: xan[/COLOR][COLOR=black]h[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]- Kích th[/COLOR][COLOR=black]ướ[/COLOR][COLOR=black]c bình th[/COLOR][COLOR=black]ườ[/COLOR][COLOR=black]ng: 5[/COLOR][COLOR=black]m[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]- Ch[/COLOR][COLOR=black]ấ[/COLOR][COLOR=black]t li[/COLOR][COLOR=black]ệ[/COLOR][COLOR=black]u: nh[/COLOR][COLOR=black]ự[/COLOR][COLOR=black]a, v[/COLOR][COLOR=black]ả[/COLOR][COLOR=black]i, cao su[/COLOR][COLOR=black].[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][B][I][COLOR=black]- B[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=black]ả[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=black]o hành: 1 đ[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=black]ổ[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=black]i 1 trong vòng 1 tu[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=black]ầ[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=black]n t[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=black]ạ[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=black]i Hotsale.v[/COLOR][/I][/B][B][I][COLOR=black]n[/COLOR][/I][/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]- Vòi r[/COLOR][COLOR=black]ử[/COLOR][COLOR=black]a xe Magic Hose 5m giãn n[/COLOR][COLOR=black]ở[/COLOR][COLOR=black] 15m khi m[/COLOR][COLOR=black]ở[/COLOR][COLOR=black] van n[/COLOR][COLOR=black]ướ[/COLOR][COLOR=black]c[/COLOR][COLOR=black].[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]- T[/COLOR][COLOR=black]ự[/COLOR][COLOR=black] đ[/COLOR][COLOR=black]ộ[/COLOR][COLOR=black]ng thu ng[/COLOR][COLOR=black]ắ[/COLOR][COLOR=black]n l[/COLOR][COLOR=black]ạ[/COLOR][COLOR=black]i ch[/COLOR][COLOR=black]ỉ[/COLOR][COLOR=black] trong vài giây khi t[/COLOR][COLOR=black]ắ[/COLOR][COLOR=black]t van n[/COLOR][COLOR=black]ướ[/COLOR][COLOR=black]c và t[/COLOR][COLOR=black]ự[/COLOR][COLOR=black] x[/COLOR][COLOR=black]ả[/COLOR][COLOR=black] n[/COLOR][COLOR=black]ướ[/COLOR][COLOR=black]c còn t[/COLOR][COLOR=black]ồ[/COLOR][COLOR=black]n l[/COLOR][COLOR=black]ạ[/COLOR][COLOR=black]i trong [/COLOR][COLOR=black]ố[/COLOR][COLOR=black]ng[/COLOR][COLOR=black].[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]- L[/COLOR][COLOR=black]ớ[/COLOR][COLOR=black]p v[/COLOR][COLOR=black]ả[/COLOR][COLOR=black]i bên ngoài siêu b[/COLOR][COLOR=black]ề[/COLOR][COLOR=black]n phù h[/COLOR][COLOR=black]ợ[/COLOR][COLOR=black]p cho m[/COLOR][COLOR=black]ọ[/COLOR][COLOR=black]i lo[/COLOR][COLOR=black]ạ[/COLOR][COLOR=black]i th[/COLOR][COLOR=black]ờ[/COLOR][COLOR=black]i ti[/COLOR][COLOR=black]ế[/COLOR][COLOR=black]t, bên trong đ[/COLOR][COLOR=black]ượ[/COLOR][COLOR=black]c làm b[/COLOR][COLOR=black]ằ[/COLOR][COLOR=black]ng ch[/COLOR][COLOR=black]ấ[/COLOR][COLOR=black]t li[/COLOR][COLOR=black]ệ[/COLOR][COLOR=black]u cao su siêu d[/COLOR][COLOR=black]ẻ[/COLOR][COLOR=black]o dai, giãn n[/COLOR][COLOR=black]ở[/COLOR][COLOR=black] và co l[/COLOR][COLOR=black]ạ[/COLOR][COLOR=black]i th[/COLOR][COLOR=black]ậ[/COLOR][COLOR=black]t tuy[/COLOR][COLOR=black]ệ[/COLOR][COLOR=black]t v[/COLOR][COLOR=black]ờ[/COLOR][COLOR=black]i[/COLOR][COLOR=black].[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]- Không bao gi[/COLOR][COLOR=black]ờ[/COLOR][COLOR=black] b[/COLOR][COLOR=black]ị[/COLOR][COLOR=black] xoay, r[/COLOR][COLOR=black]ố[/COLOR][COLOR=black]i ho[/COLOR][COLOR=black]ặ[/COLOR][COLOR=black]c xo[/COLOR][COLOR=black]ắ[/COLOR][COLOR=black]n l[/COLOR][COLOR=black]ạ[/COLOR][COLOR=black]i[/COLOR][COLOR=black].[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=black]- Có th[/COLOR][COLOR=black]ể[/COLOR][COLOR=black] dùng đ[/COLOR][COLOR=black]ể[/COLOR][COLOR=black] t[/COLOR][COLOR=black]ướ[/COLOR][COLOR=black]i cây, r[/COLOR][COLOR=black]ử[/COLOR][COLOR=black]a xe, phun n[/COLOR][COLOR=black]ướ[/COLOR][COLOR=black]c[/COLOR][COLOR=black]…[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[CENTER]
[/CENTER]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#2f2f2f]Thông tin liên hệ:[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#2f2f2f]Văn phòng giao dịch Hotsale[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#2f2f2f]Số 18 Ngõ Hòa Bình 5 - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#2f2f2f]Điện thoại: [URL='http://sanbong365.com/tel:04.%2066802.716'][COLOR=#0391b5]04. 6680.2716[/COLOR][/URL] Fax: [COLOR=#0391b5][URL='http://sanbong365.com/tel:04.%2066802.716']04. 6680.2716[/URL][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#2f2f2f]Website: [/COLOR][/FONT][/SIZE][URL='http://www.hotsale.com.vn/'][SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#0391b5]www.hotsale.vn[/COLOR][/FONT][/SIZE][/URL][SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#2f2f2f] hoặc [/COLOR][/FONT][/SIZE][URL='http://www.hotsale.com.vn/'][SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#0391b5]www.hotsale.com.vn[/COLOR][/FONT][/SIZE][/URL]