Xe Ô Tô phải dán 3 nhãn mới đủ điều kiện lưu hành


Tại cuộc họp về dự thảo Thông tư Quy định dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Thông tư này sẽ quy định việc kiểm tra, chứng nhận mức tiêu hao nhiên liệu và dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 7 chỗ trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
Các loại xe thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư phải thực hiện việc đăng ký, kiểm tra, chứng nhận mức tiêu hao nhiên liệu và dán nhãn năng lượng trước khi cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu đưa xe ra thị trường tiêu thụ.
Việc kiểm tra, chứng nhận mức tiêu hao nhiên liệu và dán nhãn năng lượng xe nhập khẩu sẽ kiểm tra nhận dạng và tính đồng nhất của lô xe, chọn một mẫu ngẫu nhiên trong lô xe đế thử nghiệm. Các trường hợp sẽ được miễn thử nghiệm mẫu trong vòng 1 năm gồm các xe cùng kiểu loại do cùng một cơ sở nhập khẩu đã được kiểm tra cấp chứng nhận và dán nhãn năng lượng; các xe có báo cáo thử nghiệm thỏa mãn quy định. Việc kiểm tra, chứng nhận và dán nhãn cho xe nhập khẩu có thể được áp dụng theo phương thức của xe sản xuất, lắp ráp (nếu có yêu cầu)
Theo Dự thảo Thông tư, về quy định việc dán nhãn năng lượng, các kiểu loại xe hoặc lô xe sau khi được kiểm tra chứng nhận sẽ được Cơ quan quản lý chất lượng cấp số lượng phôi tương ứng đề Cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu dán lên xe trước khi gia xe bán hàng. Nhãn năng lượng phải được dán lên kính phía trong xe, tại vị trí dễ quan sát nhìn từ bên ngoài xe. Nhãn năng lượng ít nhất phải duy trì trên xe trước khi được bán.
Vespa 946 - Siêu Phẩm được thêm màu mới
Cũng theo Dự thảo Thông tư, hiệu lực thi hành đối với xe nhập khẩu (tính từ ngày cập cảng hoặc ngày về đến cửa khẩu) áp dụng từ ngày 1/1/2015; đối với xe sản xuất, lắp ráp áp dụng từ ngày 1/1/2015 đối với các kiểu loại mới và từ ngày 1/1/2016 đối với các kiểu loại xe đã được cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 1/1/2015. Trong trường hợp các văn bản, tài liệu tham chiếu trong Thông tư có sự thay đổi, bổ sung, chuyển đổi thì áp dụng theo văn bản mới.
Hiện tại, lãnh đạo bộ GTVT đã giao Vụ Môi trường có văn bản đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu lại về vấn đề dán nhãn đối với các phương tiện thuộc lĩnh vực ngành GTVT, để Bộ GTVT có cơ sở ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện.
Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ hơn về quy định kiểm tra, chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng xe nhập khẩu, đặc biệt là quy định về việc dán nhãn năng lượng, vị trí dán nhãn năng lượng; đồng thời làm rõ có cần thiết phải nghiên cứu đến phạm vi hướng dẫn cho doanh nghiệp để dán nhãn năng lượng.
(Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam)