Mua penhouse Kim Văn Kim Lũ – sở hữu căn hộ đẹp giá SỐC
Hiện, Sàn Hà Thành chính thức phân phối bán Chung cư CT12 Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ
CT12A 45 20 49,1 10 ĐB 155
CT12A 45 22 50,8 10 ĐB 155
CT12A 45 26 56,2 10 ĐN-ĐB 260
CT12A 45 18 50,8 10 TB 145
CT12A 45 32 43,1 10 ĐN 150
CT12A 45 26 56,2 10,3 ĐN-TB 260
CT12B 45 2 50,8 10 TN 125
CT12B 45 40 49,1 10 TN 125
CT12B 45 22 50,8 10 ĐB 115
CT12B 45 34 49,1 10 ĐN 180
CT12B 45 38 50,8 10 ĐN 180
CT12C 45 18 50.8 10 ĐB 135
CT12C 45 20 49,1 10 ĐB 135
CT12C 45 30 49,1 10 ĐN 155
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919.661.185
Website: http://batdongsanhanoi.net.vn/du-an-...an-kim-lu.html
Thông tin thêm: chung cu du an VP6