[COLOR=#000000][FONT=Arial][CENTER][FONT=times new roman][FONT=Arial][B][COLOR=#FF0000]DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013[/COLOR][/B][/FONT][/FONT][B], TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013,TUYỂN CHỌN CÁC MẪU [URL="http://hanoibook.vn/mau-soan-thao-van-ban-moi-nhat"][COLOR=#0000FF]DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC[/COLOR][/URL] HỘI NGHỊ 2013
[/B][/CENTER][FONT=times new roman][B]Dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp 2013

[/B][/FONT][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/mau-dien-van-khai-mac-be-mac-2013-300x425-220x275.jpg[/IMG][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/mau-dien-van-khai-mac-be-mac-2013-300x425-220x275.jpg[/IMG]
[CENTER][FONT=times new roman]Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:[/FONT][/CENTER][FONT=times new roman][B]Phần thứ nhất[/B]. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính[/FONT]
[FONT=times new roman][B]Phần thứ hai[/B]. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức[/FONT]
[FONT=times new roman][B]Phần thứ ba[/B].Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể[/FONT]
[FONT=times new roman][B]Phần thứ tư[/B]. Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động[/FONT]
[FONT=times new roman][B]Phần thứ năm.[/B]Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường dùng[/FONT]
[FONT=times new roman][B]Phần thứ sáu[/B]. Các mẫu văn bản giấy tờ nhân thân, tư pháp, tố tụng[/FONT]
[FONT=times new roman][B]Phần thứ bảy[/B]. Các mẫu văn bản dành cho ủy ban nhân dân phường xã[/FONT]
[FONT=times new roman][B]Phần thứ tám[/B]. Các mẫu văn bản về tài chính, kinh doanh, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn.[/FONT]
[FONT=times new roman]Hy vọng cuốn sách [FONT=Arial][COLOR=#0000FF][B]DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC[/B][/COLOR][/FONT][/FONT] sẽ đem đến cho bạn đọc những tài liệu bổ ích và cần thiết. Trong quá trình sưu tầm và hệ thống khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc
[FONT=times new roman]Giá: 325.000đ.[B](Có hóa đơn)[/B][/FONT]
[FONT=times new roman][FONT=Arial][B][COLOR=#0000CD]Đăt mua: 093 446 8687 - 092 262 8485[/COLOR][/B][/FONT]
[URL="http://nhasachhanoi.net/product/?ID=TPro&IDG=51&IDT=166"][B][COLOR=#0000CD]CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI[/COLOR]
[/B][/URL][B][B][COLOR=#0000CD]ĐC:204- ngõ 313- Lạc long Quân - Hà Nội[/COLOR][/B][COLOR=#ff0000][FONT=times new roman]
[/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff0000][FONT=Arial]Website: [/FONT][/COLOR][URL="http://www.sieuthisachhanoi.com/"][COLOR=#605d57]www.sieuthisachhanoi.com[/COLOR][/URL]
[COLOR=#ff0000][FONT=Arial][URL="http://www.hanoibook.vn/"]www.hanoibook.vn[/URL] ;[/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#ff0000][FONT=Arial]Email : [/FONT][/COLOR][EMAIL="motsach7785@yahoo.com"][COLOR=#605d57]motsach7785@yahoo.com[/COLOR][/EMAIL][/B][/B][/B][/FONT][B][B][B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[B][B][B][B][B]Các sách cùng loại (34) [/B][B][COLOR=#000000][FONT=Arial][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][TABLE="class: list, width: 585"]
[TR]
[TD][URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ky-thuat-trinh-bay-cac-mau-van-ban-2012-moi-nhat.html"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/ky%20thuat%20soan%20thao%20van%20ban-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ky-thuat-trinh-bay-cac-mau-van-ban-2012-moi-nhat.html"]hướng dẫn Kỹ thuật trình bày các mẫu văn bản 2012, mới nhất[/URL]
[COLOR=#990000]350,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/huong-dan-ky-thuat-trinh-bay-cac-mau-van-ban-2012-moi-nhat.html"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=316"] [/URL]
[/TD]
[TD="width: 25%, align: center"][URL="http://vienruabatsomat.com/%20s%C3%A1ch%20lu%E1%BA%ADt%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%202013"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/luat%20doanh%20nghiep%20moi%202-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/%20s%C3%A1ch%20lu%E1%BA%ADt%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%202013"]Luật doanh nghiệp 2013, mới nhất[/URL]
[COLOR=#990000]325,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/%20s%C3%A1ch%20lu%E1%BA%ADt%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%202013"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=317"] [/URL]
[/TD]
[TD="width: 25%, align: center"][URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=318"][IMG]http://vienruabatsomat.com/image/cache/data/89/luat%20doanh%20nghiep-90x120.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=318"]luật doanh nghiệp năm 2013[/URL]
[COLOR=#990000]325,000 VNĐ[/COLOR]
[URL="http://vienruabatsomat.com/index.php?route=product/product&product_id=318"] [/URL] [URL="https://vienruabatsomat.com/index.php?route=checkout/cart&product_id=318"] [/URL] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]
[/B][/B][/B][/B][/B]