Microsoft tiếp tục công bố mã nguồn mở JavaScript


Sau những công bố về mã nguồn mở MS-DOS và Word, Microsoft tiếp tục công bố mã nguồn cho thấy hãng này đang quyết tâm thay đổi về chiến lược phát triển.
Microsoft tiếp tục công bố mã nguồn mở JavaScript
Hiện tại thư viện là một mã nguồn mở, các nhà phát triển có thể sử dụng mã nguồn này để xây dựng và thiết kế các ứng dụng Web tương tự Windows cho các trình duyệt và nền tảng khác, bao gồm Chrome, Firefox, Android và iOS.
Khả năng hoạt động trên đa nền tảng như vậy có thể tiết kiệm thời gian cho các nhà phát triển vì họ sẽ không cần cung cấp mã nguồn nhiều lần tải viber miễn phí cho đt cho cùng một ứng dụng mà không chạy trên nền tảng Windows và các trình duyệt khác ngoại trừ Internet Explorer.
Microsoft phát hành thư viện này lần đầu tiên vào năm 2011, sau đó các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng Windows cho cả hệ điều hành Windows Phone và Windows 8. Giao diện hiện đại sử dụng mã JavaScript cùng với HTML, CSS và các công cụ phát triển Web khác. Đó là một trong hai hướng mà Microsoft nâng cấp để thiết kế giao diện cho nền tảng Windows 8 sau này.