- Thợ mộc : chuyên đóng đồ nội thất ván chuyên ván công nghiệp
- Thợ sofa : ra mẫu, may, bọc
- Làm việc gần khu công nghiệp tân bình
- Lương khoán ( thỏa thuận ) theo ngày hoặc theo sản phẩm
- Yêu cầu : có kinh nghiệm ít nhất 2 năm
- Liên hệ : Long 01212.11.0101 để biết thêm chi tiết
- Website : http://zenhomes.vn/
- Ngày hết tuyển dụng 30/04/2014