[COLOR=black]Kokuyo là thương hiệu uy tín [B][URL="http://phanphoivanphongpham.vn/"]văn phòng phẩm[/URL][/B] nổi tiếng ở Nhật Bản và luôn là sự lựachọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam trong nhiều năm qua.[/COLOR]
[COLOR=black]Công ty văn phòng phẩm IDB vinh dựlà nhà phân phối cấp 1 của thương hiệu Kokuyo ở khu vực miền Bắc với các sảnphâm đa dạng như :[/COLOR]
[COLOR=black][URL="http://phanphoivanphongpham.vn/file-cang-cua-kokuyo-b843945.html"][B]FILECÀNG CUA KOKUYO[/B][/URL][/COLOR]
[COLOR=black]File càng cua Kokuyo 5cm khổ A …….32.500 VNĐ
File càng cua Kokuyo 5cm khổ F …… .32.500 VNĐ
File càng cua Kokuyo 7cm khổ A …… .32.500 VNĐ
File càng cua Kokuyo 7cm khổ F ……. 32.500 VNĐ
File càng cua Kokuyo 9cmkhổA ….… 60.000 VNĐ
File càng cua Kokuyo 10cm[/COLOR]
[COLOR=black][URL="http://phanphoivanphongpham.vn/hang-kokuyo-p19.html"][B]FILECÒNG BẬT KOKUYO[/B][/URL][/COLOR]
[COLOR=black]File còng bật Kokuyo 5 cm khổ A4….… 32.500 VNĐ
File còng bật Kokuyo 5 cm khổ F4 ….… 32.500 VNĐ
File còng bật Kokuyo 7 cm khổ A4 ….… 32.500 VNĐ
File còng bật Kokuyo 7 cm khổ F4 ……. 32.500 VNĐ
File còng bật Kokuyo 9 cm khổ A4 ……. 60.000 VNĐ
[/COLOR][IMG]http://media.bizwebmedia.net/Thumbnail.ashx?img=sites/51423/data/images/2013/12/5618218file_cang_cua_kokuyo_5cm_kho_a.jpg&width=400&height=300 [/IMG][COLOR=black]
Với những thiết kế sang trọng, độc đáo ngàm hình chữ S đảm bảo sự vững chắc khichứa nhiều tài liệu, các sản phẩm của Kokuyo còn có rất nhiều màu sắc đáp ứngcho sự lựa chọn đa dạng của người dùng.[/COLOR]
[I][B][COLOR=black]Hãy liên hệ với chúng tôi đểbiết thêm thông tin chi tiết :[/COLOR][/B][/I]
[B][COLOR=black]CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁTTRIỂN IDB[/COLOR][/B]
[I][COLOR=black]Địachỉ : 80 Ngõ 242 Đường Láng, Q.ĐốngĐa, Hà Nội[/COLOR][/I][I][COLOR=black]
[I]Điện thoại : 04 66558822 * 04 66638522[/I]
[I]Hotline : 0918181895[/I]
[I]Web :[/I] [/COLOR][/I][COLOR=black][URL="http://www.phanphoivanphongpham.vn/"][I]phanphoivanphongpham.vn[/I][/URL][I]
[I]Mail :vppchinhhang@gmail.com[/I][/I][/COLOR]