Tên công ty: Công ty đầu tư phát triển bê tông Miền Bắc
Sơ lược về công ty: Công ty đầu tư phát triển bê tông Miền Bắc được thành lập năm 2005 với ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp bê tông thương phẩm trên thị trường Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương...
Công ty đã cung cấp trạm trộn bê tông, xe bơm bê tông, xe bồn chở bê tông tươi cho các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng trên địa bàn toàn quốc.
Từ năm 2008 Công ty mở rộng kinh doanh đầu tư tài chính, bất động sản, chủ yếu phát triển trên các thị trường lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng.
hiện nay Công ty đang hợp tác với chương trình tìm kiếm sinh viên tài năng tương lai nên cần có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp phục vụ dự án này
Địa chỉ: Số 195- Khâm thiên - Đống Đa