01234.22.9999 = 12tr

01234.55.77.99
= 12tr (tiến đều đẹp 0 -> 9 )


Hai sim đều đã kích hoạt nhưng ít sử dụng....(fĩx chút cho ae nào nhiệt tình miễn mặc cả nhiều quá )

CALL : 09.4366.4366