[IMG]http://luatviet.net.vn/Images/image/huong%20dan%20thu%20tuc/dau%20tu%20a%20%286%29.jpg[/IMG][COLOR=#800000][B][URL="http://bepgashuuthang.vn/tin-tuc/cong-ty-luat.html"]Công ty Luật[/URL] TNHH YouMe cung cấp các dịch vụ pháp lý để giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về dân sự:[/B][/COLOR]


[LIST=1][*]Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam; [*]Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; [*]Tranh chấp về hợp đồng dân sự; [*]Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; [*]Tranh chấp về thừa kế tài sản; [*]Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; [*]Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai; [*]Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật. [*][URL="http://bepgashuuthang.vn/tin-tuc/thanh-lap-doanh-nghiep.html"]Thành lập doanh nghiệp[/URL] [/LIST]
[COLOR=#800000][B]Nội dung dịch vụ giải quyết tranh chấp về dân sự của chúng tôi:[/B][/COLOR]


[LIST=1][*]Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp; [*]Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp; [*]Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp; [*]Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp; [*]Tư vấn về việc tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp; [*]Đại diện tham gia thương lượng, hòa giải trong các tranh chấp; [*]Hướng dẫn khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin; [*]Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng. [*]Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của đương sự trong giai đoạn tố tụng; [*]Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giải đoạn thi hành án; [*]Hỗ trợ pháp lý khác để giúp khách hàng giải quyết các vấn đề khác có liên quan. [*][URL="http://bepgashuuthang.vn/tin-tuc/thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html"]Thay đổi đăng ký kinh doanh[/URL] [/LIST]
[COLOR=#800000][B]Để có thông tin chi tiết, Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH YouMe:[/B][/COLOR]

[LIST=1][*]Địa chỉ: Tòa nhà Phương Đông, Số 33 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam [*]Điện thoại: 04-66.527.527, Hoặc: 0936.123.777 [*]E-mail: [EMAIL="phamngocminh@luatviet.net.vn"]phamngocminh@luatviet.net.vn[/EMAIL], Hoặc: [EMAIL="info@luatviet.net.vn"]info@luatviet.net.vn[/EMAIL]. [/LIST]
[HR][/HR]