[FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000] [/COLOR][/SIZE][/FONT][B][COLOR=red][FONT="Times New Roman"]NHẬN DỊCH TÀI LIỆU TIẾNG HOA.[/FONT][/COLOR][/B]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT="Times New Roman"][COLOR=#000000]Thanh Hà, nữ, chuyên nhận dịch tài liệu tiếng Hoa cho các tổ chức, cá nhân. Phiên dịch chính xác, chuyên nghiệp, thời gian hoàn thành nhanh chóng, chi phí hợp lý. Xin liên hệ : 0122.853.3518 (Thanh Hà).[/COLOR][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000] [/COLOR][/SIZE][/FONT]