0934.676767

0934.757575

giá thu về 50tr/2s
mua lẻ con 67 giá 31, con 75 giá 27