[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#38761d]Thông tin liên hệ[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#38761d]Họ tên : Mai Thanh[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#38761d]Mobile:[/COLOR][COLOR=#ff0000] 0995 05 05 86 - 0996 899 666[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#ff0000]ĐT: 04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#38761d]Email :[/COLOR][COLOR=#0000ff] [email]quatangdoingoai@gmail.com[/email][/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#38761d] Web:[/COLOR][COLOR=#0000ff] cungcapquatang.com, quatangdoanhnhan.com[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai.com[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#38761d]
[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#cc0000]Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất quà tặng chuyên nghiệp theo yêu cầu của Quý khách hàng. [/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#cc0000]
[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][COLOR=#cc0000]Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây:[/COLOR][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][URL="http://3.bp.blogspot.com/-JYxeuRI4AIs/U05T3u-1ilI/AAAAAAAAAWc/Amxfmq0XxhA/s1600/qu%E1%BA%A3+c%E1%BA%A7u+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-JYxeuRI4AIs/U05T3u-1ilI/AAAAAAAAAWc/Amxfmq0XxhA/s1600/qu%E1%BA%A3+c%E1%BA%A7u+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][URL="http://2.bp.blogspot.com/-Ksf96ij-BS8/U05T93oBolI/AAAAAAAAAWk/n_ksEV41g2Y/s1600/qu%E1%BA%A3+c%E1%BA%A7u+th%E1%BB%A7y+tinh.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-Ksf96ij-BS8/U05T93oBolI/AAAAAAAAAWk/n_ksEV41g2Y/s1600/qu%E1%BA%A3+c%E1%BA%A7u+th%E1%BB%A7y+tinh.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]
[/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][URL="http://1.bp.blogspot.com/-_qMYTEHtAL0/U05UAZQC8XI/AAAAAAAAAWs/zTFgBA0zlVU/s1600/k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-_qMYTEHtAL0/U05UAZQC8XI/AAAAAAAAAWs/zTFgBA0zlVU/s1600/k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]
[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][URL="http://2.bp.blogspot.com/-30e_tBlisLI/U0yGgPPLLLI/AAAAAAAAAU8/I4FkXysHLKk/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA+l%C3%A0m+qu%C3%A0+l%C6%B0u+ni%E1%BB%87m.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-30e_tBlisLI/U0yGgPPLLLI/AAAAAAAAAU8/I4FkXysHLKk/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA+l%C3%A0m+qu%C3%A0+l%C6%B0u+ni%E1%BB%87m.jpg[/IMG][/URL][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-RAdSFxMvp5g/U0yGgaU_1QI/AAAAAAAAAVI/2hc9CG_nqJU/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-RAdSFxMvp5g/U0yGgaU_1QI/AAAAAAAAAVI/2hc9CG_nqJU/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-LJroQq0Bg7Q/U0yGgY4LyPI/AAAAAAAAAVA/a6eYc0xyCf0/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-LJroQq0Bg7Q/U0yGgY4LyPI/AAAAAAAAAVA/a6eYc0xyCf0/s1600/Bi%E1%BB%83u+tr%C6%B0ng+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][URL="http://2.bp.blogspot.com/-PtPnFZuBFv8/U0yGjDcelJI/AAAAAAAAAWA/Jty89YpRQis/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-PtPnFZuBFv8/U0yGjDcelJI/AAAAAAAAAWA/Jty89YpRQis/s1600/Ch%E1%BA%B7n+gi%E1%BA%A5y+%C4%91%E1%BB%83+b%C3%A0n+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-yTguSquf2BY/U0yGg-RkU7I/AAAAAAAAAVQ/T0FxBr91S6Y/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+in+logo.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-yTguSquf2BY/U0yGg-RkU7I/AAAAAAAAAVQ/T0FxBr91S6Y/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+in+logo.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/--IruzP17XFw/U0yGhSsqsvI/AAAAAAAAAVc/T2T9HFt76S4/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/--IruzP17XFw/U0yGhSsqsvI/AAAAAAAAAVc/T2T9HFt76S4/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-eegmilPlRdA/U0yGhqows3I/AAAAAAAAAVg/pFgHHnsC_Jk/s1600/k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-eegmilPlRdA/U0yGhqows3I/AAAAAAAAAVg/pFgHHnsC_Jk/s1600/k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-ouzQMXS2JJA/U0yGiZF0EfI/AAAAAAAAAVo/AphbHx-7YCg/s1600/k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-ouzQMXS2JJA/U0yGiZF0EfI/AAAAAAAAAVo/AphbHx-7YCg/s1600/k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+ch%C6%B0%C6%A1ng+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-6J0pm8ps0Hg/U0yGihYCrxI/AAAAAAAAAVw/guyy4xpwAV8/s1600/qu%E1%BA%A3+c%E1%BA%A7u+pha+l%C3%AA+2.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-6J0pm8ps0Hg/U0yGihYCrxI/AAAAAAAAAVw/guyy4xpwAV8/s1600/qu%E1%BA%A3+c%E1%BA%A7u+pha+l%C3%AA+2.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][/B][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]Chuyên sản xuất:[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- cúp pha lê, biểu trưng pha lê, quà tặng pha lê 3D, kỷ niệm chương, chặn giấy ..[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất ống cắm bút, ống cắm bút pha lê, ống cắm bút thủy tinh[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất đồng hồ để bàn, đồng hồ bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất chặn giấy pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất biểu trưng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất hộp đựng card để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- In logo trên ống cắm bút, hộp card để bàn[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]Nhận thiết kế, sản xuất quà tặng để bàn, ống cắm bút để bàn... theo yêu cầu của Quý khách[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]Nhận cung cấp số lượng lớn, cam kết mức giá cạnh tranh nhất và thời gian đáp ứng hàng nhanh nhất.[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]Chúng tôi chuyên thiết kế và làm theo yêu cầu của Quý khách hàng[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]Quý đơn vị có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Họ tên : Mai Thanh[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Mobile: [/COLOR][COLOR=#ff0000]0995 05 05 86 - 0996 899 666[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#ff0000]04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Email [/COLOR][COLOR=#0000ff]: [email]quatangdoingoai@gmail.com[/email][/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Skype [/COLOR][COLOR=#0000ff]: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/B][/B][/B]
[/FONT][/COLOR][/CENTER]