[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Tên người liên hệ: Mai Thanh[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Mobile:[/COLOR][COLOR=#ff0000] 0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#ff0000]ĐT:04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Email [/COLOR][COLOR=#0000ff]: [email]quatangdoingoai@gmail.com[/email][/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]Skype [/COLOR][COLOR=#0000ff]: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d] Web[/COLOR][COLOR=#0000ff]:cungcapquatang.com, quatangdoanhnhan.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai.com[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#38761d]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#cc0000]Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất quà tặng chuyên nghiệp theo yêu cầu của Quý khách hàng. [/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#cc0000]
[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][COLOR=#cc0000]Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây:[/COLOR][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4]
[/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-m7OX47EoOpo/U0tDKB6wWvI/AAAAAAAAAR8/cusiH8uU-aw/s1600/C%C3%BAp+gi%E1%BA%A3i+th%C6%B0%E1%BB%9Fng.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-m7OX47EoOpo/U0tDKB6wWvI/AAAAAAAAAR8/cusiH8uU-aw/s1600/C%C3%BAp+gi%E1%BA%A3i+th%C6%B0%E1%BB%9Fng.jpg[/IMG][/URL][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][URL="http://2.bp.blogspot.com/-Dy6rZ33s7oA/U0tDKPlzWvI/AAAAAAAAASA/TITb_OlcgkQ/s1600/C%C3%BAp+l%C6%B0u+ni%E1%BB%87m.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-Dy6rZ33s7oA/U0tDKPlzWvI/AAAAAAAAASA/TITb_OlcgkQ/s1600/C%C3%BAp+l%C6%B0u+ni%E1%BB%87m.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][URL="http://2.bp.blogspot.com/-p6mS_F04964/U0tDK00SaCI/AAAAAAAAASg/8GWwiAsocB4/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+ca.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-p6mS_F04964/U0tDK00SaCI/AAAAAAAAASg/8GWwiAsocB4/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+ca.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://4.bp.blogspot.com/-GgbHhh1gzGU/U0tDLMuqERI/AAAAAAAAASY/7jKijyTHgTI/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+cao+c%E1%BA%A5p.jpg"][IMG]http://4.bp.blogspot.com/-GgbHhh1gzGU/U0tDLMuqERI/AAAAAAAAASY/7jKijyTHgTI/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+cao+c%E1%BA%A5p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-TWzkkM62wwg/U0tDLJZGAmI/AAAAAAAAASU/WlAx6Ivxy7U/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+cho+th%C6%B0%C6%A1ng+nh%C3%A2n.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-TWzkkM62wwg/U0tDLJZGAmI/AAAAAAAAASU/WlAx6Ivxy7U/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+cho+th%C6%B0%C6%A1ng+nh%C3%A2n.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://2.bp.blogspot.com/-lD3Cen_3vig/U0tDL2CJ4WI/AAAAAAAAATE/HoO2LuCsJ3c/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+ki%E1%BB%83u+d%C3%A1ng+sang+tr%E1%BB%8Dng.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-lD3Cen_3vig/U0tDL2CJ4WI/AAAAAAAAATE/HoO2LuCsJ3c/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+ki%E1%BB%83u+d%C3%A1ng+sang+tr%E1%BB%8Dng.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://1.bp.blogspot.com/-VV4wxJQcIjk/U0tDML9t_II/AAAAAAAAASo/1Tz4zgT0poM/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+ki%E1%BB%83u+d%C3%A1ng+%C4%91%E1%BB%99c+%C4%91%C3%A1o.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-VV4wxJQcIjk/U0tDML9t_II/AAAAAAAAASo/1Tz4zgT0poM/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+ki%E1%BB%83u+d%C3%A1ng+%C4%91%E1%BB%99c+%C4%91%C3%A1o.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://1.bp.blogspot.com/-1bfgNj1UNsc/U0tDNryMNlI/AAAAAAAAATM/Rm0UkDUiybY/s1600/c%C3%BAp+pha+l%C3%AA+l%C3%A0m+qu%C3%A0+l%C6%B0u+ni%E1%BB%87m.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-1bfgNj1UNsc/U0tDNryMNlI/AAAAAAAAATM/Rm0UkDUiybY/s1600/c%C3%BAp+pha+l%C3%AA+l%C3%A0m+qu%C3%A0+l%C6%B0u+ni%E1%BB%87m.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://3.bp.blogspot.com/-YbNypU0MO5I/U0tDMbDkNcI/AAAAAAAAASw/77Opa1gTWk0/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg"][IMG]http://3.bp.blogspot.com/-YbNypU0MO5I/U0tDMbDkNcI/AAAAAAAAASw/77Opa1gTWk0/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+r%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://2.bp.blogspot.com/-TURs5JdQHOM/U0tDMxnXXBI/AAAAAAAAAS8/ADaanOkfX28/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+theo+thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-TURs5JdQHOM/U0tDMxnXXBI/AAAAAAAAAS8/ADaanOkfX28/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA+theo+thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][URL="http://1.bp.blogspot.com/-KGlb_RIiR18/U0tDNOgQCiI/AAAAAAAAATA/I3tD-jo8ppY/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA.jpg"][IMG]http://1.bp.blogspot.com/-KGlb_RIiR18/U0tDNOgQCiI/AAAAAAAAATA/I3tD-jo8ppY/s1600/C%C3%BAp+pha+l%C3%AA.jpg[/IMG][/URL][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][/B][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Thông tin liên hệ đặt hàng[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Tên người liên hệ: Mai Thanh[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Y!M: quatangdoingoai[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Mobile: [/COLOR][COLOR=#ff0000]0995 05 05 86 – 0996 899 666[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#ff0000]ĐT: 04 66 75 14 13 - 04 33 60 2345 – 0466 866 999[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#38761d]Email : [/COLOR][COLOR=#0000ff]quatangdoingoai@gmail.com[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]Công ty chúng tôi chuyên sản xuất: cúp pha lê, kỷ niệm chương pha lê, sản xuất cung cấp các loại cúp pha lê giá rẻ, nhận in khắc lên pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Ống cắm bút để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Đồng hồ để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất chặn giấy để bàn gắn đồng hồ[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất ông cắm bút để bàn gắn đồng hồ[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]- Sản xuất đựng card để bàn bằng pha lê[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][B][B][B][COLOR=#cc0000]Cung cấp quà tặng cho các sự kiện như: Lễ khởi công, lễ khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, quà tặng hội nghị khách hàng, quà tặng cho sự kiện, quà tặng khách hàng vip...[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/SIZE]
[/FONT][/COLOR][/CENTER]